To viktige streiker er nå under opptrapping. Begge dreier seg om kamp for anstendige arbeidstidsordninger. Legene som er organisert i Akademikerne har i flere uker aksjonert for retten til å beholde kollektivt avtalte arbeidstidsordninger. E-verksarbeiderne som er organisert i El og IT-forbundet slåss for å beholde sin tariff-avtalte rett til nøvendig avspasering i forbindelse med beredskapsvakt. Begge yrkesgrupper gjør en viktig innsats for samfunnet.

Hverken sjukehus eller E-verk kan driftes samfunnsmessig forsvarlig uten at disse yrkesgruppene er villig til å være disponible en stor del av den lovbestemte fritida alle arbeidere i samfunnet har hatt rett til.

Hjemmevakt eller beredskapsvakt betyr at du i tillegg til vanlig ukentlig arbeidstid står til full disposisjon for bedrift, resten av døgnet, hele uka gjennom. Dette er en stor belastning ikke minst fordi familielivet også må tilpasses turnusordningen. I løpet av 4-6 år har den enkelte vært et helt år i beredskap for bedriften, med sterkt begrenset fritid.

Som ellers i arbeidslivet har også effektivitetskrava til disse vaktene økt. Områdene er større og kravet til rask tilstedeværelse har økt. Det er derfor sjølsagt at denne økte belastningen skal kompenseres og ikke reduseres.

Partiet som hevder de er for folk flest, Frp har sammen med Høgre, Venstre og Kr.f gått motsatt veg. De har trumfet gjennom forandringer i Arbeidsmiljøloven som gir bedriftsledere større muligheter til å utnytte arbeidskrafta, eller gjøre arbeidslivet mer fleksibelt som de sjøl kaller det.

Det er svært betenkelig at det er lederne i stat, fylker og kommuner som går i spissen for å benytte seg av uthulingen av et lovverk som til en viss grad skal beskytte arbeidsfolk. Men dette er en logisk konsekvens av den «moderniseringa» av vår felleseide offentlig sektor som er gjennomført, etter mønster av de private konsernmodellene. Et overbetalt direktørkorps, uten faglig tilknytning til tjenesteproduksjonen, styrer nå store deler av denne viktige sektoren i samfunnet. Her har også mange Arbeiderpartiregjeringer mye å stå til rette for.

I kommuner og fylker der Rødt har mulighet til å forhandle fram avtaler, stiller vi som absolutt krav at den gamle Arbeidsmiljøloven skal følges når det forhandles om tariffavtaler. Vi krever også at Telemark-modellen vedtas som et vern mot sosial dumping.

Vi frykter at privat næringsliv raskt vil følge etter hvis blårussen får gjennomslag for billigere vaktavtaler i det offentlige. Det er viktig at fagbevegelsen kommer samlet ut på banen og gir aktiv støtte til de som nå må slåss for prinsipper som gjelder alle.