Til alle folkevalgte på Stortinget. Herb. sin tegning 15. mars, beskriver veldig bra hva som må ta vanvittig mye tid på Stortinget. Det er budsjettoverskridelser som er vanskelig å fatte for en vanlig lønnsmottager, det er varsler om uønsket oppførsel (med eller uten alkohol i blodet), innlegg på Facebook som folk som skal være representanter for folket, burde ha kunnskap nok til å ikke skrive. Kan dere være så greie å begynne å gjøre den jobben dere er valgt av folket for å gjøre!! Ganske så snart skal det avgjøres om Norge skal inn i avtale med ACER, men en så viktig sak for hver eneste person her i landet, ja den drukner i all dritten som stjeler tid og enda mer penger. Det er store utfordringer både innen helsepolitikk og samferdsel bl.a. Så se å få ut fingeren og driv politikk, det er det dere er valgt til å gjøre. Stortinget minner dessverre mer og mer om en skikkelig dårlig såpeopera.