Storkjøkken i Vestre Toten

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten Foto:

Av
DEL

LeserbrevSaken om nytt storkjøkken i Vestre Toten har mange sider. Etter å ha finlest dokumentene som er lagt ut om saken og lest flere partiers synspunkter, finner også MDG å ville gjøre kjent vårt standpunkt. En ting er hva en kan ønske seg; noe annet er mange ganger hva som er mulig.
Nærkjøkken høres veldig bra ut og var i utgangspunktet førstevalget for oss. Men etter å ha satt meg bedre inn i saken, ser jeg at det ikke vil være mulig å få både nærkjøkken på institusjonene og samtidig storkjøkken i kommunen. (For ordens skyld: Nærkjøkken er noe annet enn post-kjøkken. Postkjøkkener vil det alltid være.)
De som lover både nærkjøkken og storkjøkken, forlover seg med sikkerhet. Vestre Toten har ikke en veldig romslig økonomi, og gjeldsgraden er alt svært stor. Skal en satse på nærkjøkken, må det bli, slik Sp antyder, at matlevering til hjemmeboende besørges av eksterne tilbydere, som det ikke finnes mange av mht. slik tilpasset kost som mange eldre skal ha.
Dessuten mener vi at alle skal ha likt mattilbud, både institusjonsboere og hjemmeboende. Folk bor i dag hjemme langt ut over den tiden de har krefter og inspirasjon til å lage sin egen mat. Pr. i dag er det ca. 120 hjemmeboende som får mat fra storkjøkkenet. Antallet vil øke framover.

Så ja, vi ønsker et storkjøkken og at det skal ligge i Vestre Toten. Men vi skjønner ikke hvorfor det må ligge på Gimle. At dette har fungert tidligere, betyr ikke at det må være slik i framtida. Planer for Gimle som en institusjon og et område som tilrettelegges spesielt for demente, er en glimrende idé. En må påregne at antallet beboere her vil øke framover, og det er viktig at mest mulig tilrettelegges for nettopp denne gruppen. Da er store bedrifter som vaskeri og storkjøkken et fremmedelement, som ifølge omsorgssjefens redegjørelser kan føre til mye trafikk og støy og ikke minst oppta mye plass på området, som bør ha utviklingsmuligheter nettopp for denne spesielle brukergruppen og folk fra nærområdet, slik at det legges til rette for et hyggelig miljø for beboerne på Gimle.

Når det gjelder storkjøkkenets oppgaver og funksjon i kommunen, kommer dette fram på en tydelig måte i personalets egen beskrivelse av de ulike oppgaver de har mht. mat og helse for eldre og syke i kommunen. Rapporten derfra er så detaljert og omfattende, at jeg finner det mest hensiktsmessig å oppfordre til å lese den selv. Den finnes som vedlegg til saken om storkjøkken og vaskeri blant dokumentene for kommunestyremøtet 20.06. Her får en beskrivelsen av en forbilledlig faglig godt utviklet drift og et engasjert personale, som har inngående kjennskap til sine kunder og deres behov. I tillegg har de kompetanse på mat som forebyggende helsetiltak og en vilje til å kommunisere utad til både barnehager, skoler, frisklivssentralen og frivillige sin kunnskap om dette. Denne dialogen med andre kommunale etater synes vi ikke kommunen skal la gå tapt. Noen vil sikkert argumentere med at det kan ivaretas også i et IKS, men slik spisskompetanse på lokale forhold er det ingen selvfølge at ivaretas i en større enhet.
Så vårt standpunkt så langt er: Ja til storkjøkken i Vestre Toten og i kommunal regi, men på annen tomt enn Gimle.

For å ta stilling til vaskeriet, trenger vi mer kunnskap og utredning. For som sagt innledningsvis: Ikke alt som er ønskelig, er også mulig. Mat og helse for både eldre og andre innbyggere er allikevel så viktig, at her kan vi ikke kun se på hva som ser ut til å være mest økonomisk lønnsomt i øyeblikket. Forebygging og kunnskap er viktig når vi skal bygge stadig bedre helse hos alle innbyggerne, og kan bety innsparinger på sikt.

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags