Under markeringen av Stiftelsen Rettferd for tapernes 25 års virke, sa styreleder Knut Lunde følgende: «Mange har gitt uttrykk for at navnet tapere oppfattes som negativt. Selv om urett er begått vil de ikke bli benevnt som taper, tvert i mot er de blitt vinnere – akkurat som Ola Ødegaard ble. Tiden synes å være moden for en navneendring. Ordet taper bør eliminereres til for eksempelvis Stiftelsen Rettferd».

Siden jeg var grunnleggeren av Stiftelsen Rettferd for taperne i 1993, har jeg rett til å uttale meg om det å skifte navnet på stiftelsen. Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug har forsikret meg om at jeg skal tas med på råd, og vil ha rett til å uttale meg om navneendringen.

Jeg kan opplyse om at det var forfatteren og journalisten, Arne Skouen som gav meg det tipset at jeg kunne bruke ordet «taper» i min stiftelse av organisasjonen.

Og jeg valgte å si: Stiftelsen Rettferd for taperne. Det mener jeg var en helt korrekt tittel i 1993, og man skal huske på at de fleste medlemmene som kom til oss selv, opplevde seg som klare tapere. Hele 60 prosent av medlemmene i denne stiftelsen, oppga at de helt klart var tapere. 60 prosent i taperunder- søkelsen gav uttrykk for at de har mangelfull skolegang.

La meg understreke at navneskiftet ikke er formelt behandlet i styret, men en prosess er satt i gang for å få til en endring av navnet. Vi er i en ny tid, og Stiftelsen Rettferd for taperne, må bare erkjenne at mye er forandret siden 1993.

Nå har vi fått nye store grupper i dagens samfunn, som ofte er blitt utsatt for urettferdig behandling, og som føler at samfunnet har gjort, og fortsatt gjør, urett i deres saker.

Det må understrekes fra min hånd at navneendringen er på tide! Jeg skjønner at mange har vanskeligheter med å si at de er tapere. Derfor mener jeg at når organisasjonen skal gjøre vedtak om fremtidig navn, så vil jeg sterkt anbefale at navnet må bli:» Stiftelsen Rettferd». Alle mennesker er veldig opptatt av den urett som mange blir utsatt for, og av ordet rettferdighet. Derfor synes jeg det er prisverdig at taperforeningen nå skifter navnet til Stiftelsen RETTFERD.