Vi må ta kampen for vegvesenet på Gjøvik

BEKYMRET: Torvild Sveen er bekymret for hva vegvesenets omorganisering vil ha å si for de statlige arbeidsplassene etaten har på Gjøvik.

BEKYMRET: Torvild Sveen er bekymret for hva vegvesenets omorganisering vil ha å si for de statlige arbeidsplassene etaten har på Gjøvik. Foto:

Av
DEL

MeningerRegjeringen har varslet at en ny omorganisering av Statens vegvesen og trafikant- og kjøretøyområdet. Dette skjer fordi regjeringen vil redusere Statens Vegvesen sine kostnader med 1,7 milliarder kroner de neste fem årene. Dette skjer samtidig som fylkesvegene skal over til den nye fylkeskommunen.

I løpet av den nærmeste uken skal det komme en utredning om hvordan etaten ser for seg hvordan framtidas organisering skal være. Statens vegvesen har i dag en trafikkstasjon i Hunndalen og kontorsted på Gjøvik. Men når 1,7 milliarder kroner skal kuttes, sier det seg sjøl at en ikke vil opprettholde den strukturen en har i dag. Direktør Bodil Rønning Dreyer i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, varslet på en konferanse i november at man i forbindelse med den framtidige organiseringen vil innebære «en ny tjenesteleveransemodell og en ny tjenestestruktur.» I tillegg vil de vurdere å privatisere enkelte deler av vegvesenets tilbud innen trafikant- og kjøretøyområdet. For å ta det siste først; en privatisering av kontrollfunksjoner, sensoroppgaver og andre tilbud som vegvesenet har ved sine trafikkstasjoner i dag, er vi imot.

Rønning Dreyer varslet samtidig at omorganiseringen vil innebære reduksjon i antall tjenestesteder, omlokalisering av tilbud og redusert personellbehov.

Vi i Gjøvik Senterparti er beredt til å ta kampen og være aktive i kampen for å beholde Statens vegvesen på Gjøvik. Sjøl om vi også ser for oss ei framtid der mange flere tjenester kan bli digitalisert og føre til effektivisering, er det fortsatt slik at møtesteder må bli opprettholdt for å kunne få ordnet oppgaver som ikke lar seg digitalisere.

Endringene som foreslås skal være gjennomført innen utgangen av 2024, da altså kuttene skal være gjennomført. Fra vegvesenets side er det presisert at en forventer en god prosess med tillitsvalgte, for dette vil innebære at folk mister jobben sin. Også vi i Gjøvik kommune må bli tatt med i den videre prosessen, slik at vi får sikret at vår stemme blir hørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags