Vegvesenet bygger mer veg for pengene

Illustrasjon: Riksveg 4 Roa - Gran

Illustrasjon: Riksveg 4 Roa - Gran

Av
DEL

Meningert

Statens vegvesen går nye veger i arbeidet med rv. 4 på Hadeland, E16 i Valdres, E16 i Jevnaker, og flere andre vegprosjekter i Norge. Det gjør at samfunnet får mer igjen for milliardene som brukes på nye veger.

Statens vegvesen planlegger og bygger nye riks- og fylkesveger. Vi jobber med 50 store byggeprosjekter på riksvegene. Nasjonal transportplan og flere fylkesvegplaner viser at det fortsatt er et stort behov for nye og bedre veger.

Utførelsesentrepriser er det vanlige i Statens vegvesen med 95 prosent av omsetningen. Her bygger entreprenørselskapene vegstrekningen slik vegvesenet har planlagt den i detalj. I byggeperioden kontrollerer Vegvesenet byggearbeidet. Det er Vegvesenet som tar den økonomiske risikoen for uforutsette forhold som dårligere fjellkvalitet og andre forhold i grunnen. Rv. 4 Lunner/Gran grense-Jaren og E16 Bagn-Bjørgo er eksempler på vegprosjekt hvor Vegvesenet har brukt utførelsesentrepriser.

Siden tidlig 2000-tallet har Vegvesenet jobbet for at entreprenørene i langt større grad også skal inn i byggeplanleggingen av flere nye vegprosjekter. Det betyr at entreprenøren også tar mer ansvar for risikoen for gjennomføringen av vegprosjektet. Det gjelder både økonomi og den praktiske gjennomføringen av byggearbeidet. Dette gir entreprenøren større frihet i hvordan vegprosjektet skal gjennomføres.

Nå bruker Vegvesenet i større grad totalentrepriser som gir entreprenøren et større ansvar for sluttregningen. Dette er relativt store kontrakter. Det er et mål å øke andelen totalentreprise til 30-40 % av årlig bevilgende investeringsmidler innen 2020 på landsbasis.

Statens vegvesen vil bruke totalentrepriser på tre store utbyggingskontrakter på Hadeland. Vi skal lyse ut rv. 4 utbyggingen i Lunner som en totalentreprise med byggestart tidligst i 2019.

På E16 fra Eggemoen til Olum, i Jevnaker kommune, er jobben med å prosjektere og bygge 1,6 kilometer ny europaveg (Eggemoen-Åsbygda) allerede lyst ut som en totalentreprise. Den 600 meter lange Randselva bru er en del av totalentreprisen. Den videre strekningen fra Åsbygda til Olum skal også lyses ut som totalentreprise.

På E16- og rv. 4-kontraktene skal det brukes såkalt konkurransepreget dialog. Det vil si at Vegvesenet går i dialog med utvalgte entreprenørselskap for å finne fram til de beste løsningene når ny veg skal bygges. Den nye europavegen blir 12,4 kilometer lang.

Det er kostbart å bygge veg i Norge. Fra 2018 til 2023 skal Vegvesenet hvert år bygge nye riksveger til en verdi av 22,5 milliarder kroner.

God organisering og riktige kontraktsformer til utvalgte prosjekter, kan gi samfunnet betydelige gevinster. De siste 10-15 årene har bevisstheten økt om at valg av ulike samarbeidsformer mellom Vegvesen og entreprenørselskapene har stor betydning for kvaliteten og prisen på sluttproduktet. Samtidig har det også vært viktig at vegprosjektet må ta miljøhensyn, og at det skal være trygt å være vegarbeider.

Det kan ha dannet seg en myte om at norsk vegbygging har vært lite effektiv. En rapport fra 2017, laget på bestilling fra Samferdselsdepartementet, viser at vegprosjekter i Norge er like effektive som vegprosjekter i Sverige og Danmark. Den billigste 4-felts vegen i Norden er bygd av Statens vegvesen på E6 over Kolomoen i Stange på andre siden av Mjøsa.

Vegvesenet bruker flere typer kontrakter i vegprosjekter. Det vanligste er at entreprenøren med det laveste anbudet får jobben. Vegvesenet har stor grad av kontroll i slike utførelsesentrepriser og bærer også den økonomiske risikoen.

Vegvesenet kan også vurdere kvalitet, organisering, gjennomføringsevne og pris i to runder. I enkelte tilfeller veier kvaliteten opp mot 30 prosent. Skanska fikk oppdragene med å bygge ny E16 fra Bagn til Bjørgo i et slikt to-konvolutt system. Skanska hadde ikke det laveste anbudet, men sikret seg oppdraget gjennom å levere det beste tilbudet kvalitetsmessig. Det gode samarbeidet mellom Vegvesenet og Skanska har blant annet ført til at åpningen av ny E16 er framskyndet med ett år til høsten 2019.

Statens vegvesen har gjennom årtier bygget opp en god og bred kompetanse innen planlegging og bygging av veger. Når politikerne sier ja til gode finansieringsløsninger og lange utbyggingsstrekinger, viser erfaringene fra blant annet E6-utbyggingen langs Mjøsa, at vi har kunnskapen til å bygge veger raskt og effektivt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags