Statens Vegvesen og Nye Veier

VEIBYGGING: - Det er viktig at man kan se nye løsninger for å bygge fremtidsrettede løsninger i første omgang, slik at man slipper å bygge om veien i ettertid, påpeker artikkelforfatteren.

VEIBYGGING: - Det er viktig at man kan se nye løsninger for å bygge fremtidsrettede løsninger i første omgang, slik at man slipper å bygge om veien i ettertid, påpeker artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSju tillitsvalgte i Statens vegvesen (SVV) hadde et debattinnlegg publisert i OA 25. januar hvor de kritiserer Regjeringens forslag om å gi tre veiprosjekter til Nye Veier (NV). De hevder der at NV ikke bygger bedre eller billigere veier enn SVV.

NV har flere steder kommet med forslag om å optimalisere prosjekter de har overtatt, ved å se på alternative traseer og nye kryssløsninger. De tillitsvalgte nevner den resterende delen av E16 Kongsvinger-Kløfta som eksempel på at SVV kan bygge like billig som NV.

Joda, det er for så vidt riktig. Men der SVV vil spare penger ved å innskrenke veien til 2/3 felt og bygge et par rundkjøringer i stedet for de planlagte toplanskryssene, vil Nye Veier bygge en ordentlig motorvei (4 felt) for 110 km/t. Besparelsen kommer ved å legge veien sør for Glomma hvor det er bedre grunnforhold og man sparer dyrket mark, og hvor man i tillegg øker samfunnsnytten ved å bygge en kortere trase. Ulempen er at veien da ikke går innom Skarnes, men vi snakker da tross alt om en hovedvei mellom Sverige og Oslo/Bergen, og når gjennomgangstrafikken fjernes vil det bli bedre for den gjenværende trafikken på nåværende E16.

SVVs største prosjekt i Hedmark for tiden er RV3/25 i Løten og Elverum, hvor man dessverre lar motorveien i Elverum ende i en rundkjøring og veien bygges med 2/3 felt der RV3 går uten RV25.

Norge har et av de korteste motorveinettene i Europa. For 50 år siden hadde man en ambisiøs plan for veibygging, men så var det noen «glupe» politikere som mente at man kunne spare penger ved å bygge tofelts veier i stedet for motorveier (den gang kalt «motorvei klasse B), hvor man i ettertid har pådratt seg økte kostnader i form av transporttid og ulykker. Etter hvert har disse veiene vist seg å ha for dårlig kapasitet, og når man så skal bygge ut veien til motorveistandard, har det medført enorme utbyggingskostnader, som E6 gjennom Hedmark. Det viser seg at en 4 felts vei med smale veiskuldre ikke koster så mye mer enn den særnorske løsningen med en 2/3 felts vei med midtdeler. Det er imidlertid veldig dyrt å bygge om en 2 felts vei til 4 felt i ettertid. Man sparer heller ikke så veldig mye arealer på å bygge 2/3 felt med midtdeler, fordi kravene til sideterreng og avstand til viltgjerder er de samme. Kanskje man heller kunne legge viltgjerdene nærmere veien, i hvert fall over dyrket mark?

Nå ligger det an til en endring av veinormalen som tilsier bygging av 4 felt ved en trafikkmengde på 6000 biler per døgn (VG 14.12.18). Det er viktig at man kan se nye løsninger for å bygge fremtidsrettede løsninger i første omgang, slik at man slipper å bygge om veien i ettertid. SVV har mye bra kompetanse på veibygging, men NV har til nå vært flinkere til å se alternative løsninger for å redusere kostnader og øke samfunnsnytten av prosjektene (i form av redusert reisetid).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags