Det er for meg meget underlig at vi som bor i et land som produserer grønn energi skal lide over at kullprisene øker. Først skal vi som forbrukere bare innfinne oss med at alt politikere og energiselskaper sier og gjør er korrekt. Deretter er det vi forbrukere som må betale for alt som skal investeres, som for eksempel at den nye kablen der vi skal levere vår grønne energi for så å kjøpe tilbake energi som er fra blandt annet kullkraft. De norske politikerene og den norske stat ser ut til å gjøre hva som helst for at de som i dag sitter med konsesjonene for vår vannkraft. Og på samme tid viser det seg at energiselskapene som tjener de milliardene som normalt skulle gått rett til fellesskapet må ha gode venner i de øvre posisjoner av de som styrer Norge. Det er aldri stilt et eneste spørsmål om hvorfor den enkelte husstand skal være deres melkeku. Om de skulle gjøre en feilslått investering er det bare å hente mer ut av de som aldri får noe aksjeutbytte fra energiselskapene. Nå må snart den Norske stat og de politikerene som er folkevalgte starte å gjøre ting bedre for de som har valgt de inn.