Avfallshåndtering i Norge

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Useriøse avfallsinnsamlere svekker materialgjenvinningen. Stadig flere avfallsinnsamlere henter avfall direkte hos husholdningene uten å spørre kommunen om lov. Kan vi stole på at avfallet ikke dumpes i skogen eller i veigrøfta? Fri flyt av ansvar, gjør det vanskeligere for kommunene å sikre at ressursene i avfallet utnyttes til det beste for miljøet og innbyggerne.

I dag materialgjenvinnes 38 prosent av husholdningsavfallet i Norge. Innen 2035 er målet hele 65 prosent. Det betyr at effektive tiltak må innføres nå. Interesseorganisasjonene for private avfallsselskaper har nå tatt til orde for å fjerne bestemmelsen om samtykke i forurensningsloven. KS Bedrift mener det er en dårlig idé. Det vil gi useriøse avfallsinnsamlere full tilgang til dette markedet uten at det stilles krav fra kommunene de opererer i.

Positivt at seriøse avfallsinnsamlere supplerer tilbudet til innbyggerne

KS Bedrift mener det er smart at private avfallsinnsamlere tilbyr sine tjenester om innsamling av avfall fra husholdningene. Gjennom samtykke kan kommunene stille vilkår til avfallshåndteringen, få bedre oversikt over mengder, stille krav til behandlingsform og vite hvem som håndterer husholdningsavfallet. Kommunene sitter uansett med ansvaret, da må de også ha oversikt og en viss kontroll.

De senere årene har flere mindre aktører også kastet seg inn i dette markedet. Tilveksten av useriøse aktører er bekymringsfull. I verste fall kan dette undergrave et velfungerende system og bidra til mindre materialgjenvinning og dårlig omdømme for hele avfallsbransjen. Argumentet om å innføre rapporteringsplikt, holder ikke. Mest sannsynlig vil de useriøse aktørene bidra til mer svart arbeid og avfall på avveie. Det gagner ingen.

Fremtiden er digitalt samtykke

Kommunesektoren, med KS Bedrift i spissen, utvikler for tiden en enkel nettløsning der avfallsinnsamlere kan søke kommunene om å hente avfall direkte hos husholdningene med container, sekker eller annet. En nasjonal og digital løsning vil unngå byråkrati, sikre likebehandling og samtidig gi bedre oversikt over mengder og hvilken behandling avfall fra husholdningene går til.

Svekket tillit til avfallsstatistikken

Husholdningsavfall utgjør 1/5 av alt avfall som oppstår i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Spørsmålet er hvor troverdig statistikken er, når vi vet at mye avfall fra husholdningene går utenom de kommunale innsamlingsordningene. Upresis statistikk undergraver påliteligheten og vanskeliggjør kontrollen med avfallsstrømmene. Dette motvirker også oppgaven for både nasjonale og lokale myndigheter som skal innføre målrettede tiltak.

KS Bedrift mener at ansvar og kontroll over husholdningsavfallet henger sammen, og må ligge ett felles sted. Hvem som utfører, er ikke det viktigste. Derimot kan kommunenes samtykke i større grad bidra til å sikre at nasjonale miljømål og sirkulærøkonomisk samfunnsutvikling oppnås. Vi mener at bestemmelsen ikke må fjernes. Den må håndheves bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags