Jeg hadde en kort karriere som journalist på åtti-tallet, blant annet i Samhold Velgeren. Når jeg oppglødd og stolt leverte mitt manus til desken, ble jeg flere ganger konfrontert med ulike skrivefeil av vedkommende som hadde vakt på desken. Dette var for meg en viktig læring i forhold til å ta det skriftlige budskapet på alvor. 

Nå opplever jeg daglig, når jeg leser OA nett sine reportasjer, masse skrivefeil og feil i setningsoppbygningene. Hvor er det blitt av korrekturleserne?

Det er trist å se at dagens journalister ikke tar seg tid til å lese gjennom sin egen tekst før det settes på trykk. Sjærpings!!!