Sosiale fellesskap motvirker sykdom

Av
DEL

LeserbrevHøgskulen på Vestlandet har nylig publisert forskning på fysiologiske konsekvenser av ensomhet (forskning.no). De påviser at ensomhet utløser stressreaksjoner i kroppen og gjør at hjernen jobber hardere. Kroppen reagerer på ensomhet med at den trenger mer sukker, man får høyere blodtrykk, hjertefrekvens og kortisol i blodet. På kort sikt er dette en riktig og fornuftig kroppslig respons for å overleve – men på lang sikt skaper denne stressreaksjonen alvorlig sykdom og problemer. Derfor må vi som samfunn ta ensomhet på største alvor, sier Roger Ekeberg Henriksen, forsker ved Høgskulen på Vestlandet. Han påpeker at evnen til å føle ensomheten er med på å beskytte oss, ved å sende oss et viktig signal om at det er noe grunnleggende som mangler i livet. Uten dette varselsignalet, ville vi trolig ikke ha overlevd som art. Som menneske trenger vi å være del av sosiale fellesskap som er gjensidige, der alle parter yter noe og er til nytte for hverandre.
Denne type kunnskap er ikke ny. Den avdøde sosialmedisineren og samfunnsdebattanten Per Fugelli var opptatt av at samfunnet må innrettes på en måte som tilrettelegger for tilhørighet og deltakelse med utgangspunkt i en erkjennelse av at vi alle er avhengige av flokken vår. I individualismens tidsalder er dette en krevende erkjennelse å ta inn over seg.
Miljøpartiet de Grønne på Gjøvik ønsker å ta denne erkjennelsen på alvor. Vi har derfor programfestet for neste periode at vi vil jobbe for å legge til rette for og videreutvikle lavterskel, sosiale møtesteder for ulike innbyggergrupper i ulike livssituasjoner og livsfaser. Videre ønsker vi økt fokus på god integrering og mellommenneskelig forståelse, og vil jobbe for et inkluderende skole- og organisasjonsliv hvor alle barn kan delta uavhengig av sosial bakgrunn og familiens økonomiske situasjon.
Sosiale fellesskap og likeverdig deltakelse er helsebringende – for den enkelte og for lokalsamfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags