Gå til sidens hovedinnhold

Anerkjenn kirkens kompetanse

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nemndleder Johan Berg svarer meg i OA 18. oktober, uten å uttale seg spesifikt om unge afghanske asylsøkere, som er den gruppen jeg omtalte i min kronikk.

Jeg er klar over at UNE vurderer mer enn kristen tro. Det kan være utenforliggende forhold som menigheten ikke kjenner til, og som utlendingsmyndighetene tillegger betydning. Jeg respekterer at myndighetene i slike tilfelle kan vedta en asylsøker ikke har krav på beskyttelse i Norge.

Samtidig blir uroen stor når vi for eksempel ser UDI slå fast at asylsøkende konvertitts svar i intervju «ikke gjenspeiler en indre overbevisning som har oppstått på bakgrunn av kristendommens lære» (sitat fra vedtak). På hvilket grunnlag kan et statlig organ foreta slike vurderinger etter rimelig korte intervjuer, kanskje med en tolk som har mangelfull kjennskap til kristen tro? Hvordan skal slike vurderinger vektes opp mot inntrykket prester og menigheter med spesialkompetanse på tro har utviklet over lengre tid?

Berg sier at UNE respekterer arbeidet som gjøres i menighetene. I min kronikk ba jeg først og fremst om anerkjennelse for de vurderinger som ligger bak konvertitters vei til dåp og liv i menighetene. Det dreier seg om innføring i kristen tro og menighetens liv, fulgt av forberedelse til og gjennomføring av den sterke trosbekjennelseshandlingen som en voksendåp er, og videre liv og vekst i menigheten. På en slik bakgrunn er det med respekt å melde noe underlig at et statlig forvaltningsorgan skal komme til et annet resultat enn den lokale prest og menighet. Praksisen er annerledes i Danmark og i Storbritannia, hvor myndighetene nettopp anerkjenner at en døpt asylsøker er kristen.

Når det gjelder vurderingen av hvem som har en rett kristen «indre overbevisning», bør våre utlendingsmyndigheter åpenbart lytte mer til kirken. Ellers kan det begås grove feil overfor unge troende som har gått inn i et menighetsfellesskap. Mulighetene for å kunne leve åpen om kristen tro og i et slikt fellesskap er ikke til stede i dagens Afghanistan.

Kommentarer til denne saken