Tomme ord, Skundberg?

:Arkivbilde

:Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Vi innrømmer at vi er forbauset over den noe hånlige tonen i innlegget fra Skundberg. Vi forstår heller ikke hvorfor angrepet rettes mot lederen av partilaget personlig. Som snertingdøl bør han ha fått med seg at Snertingdal Arbeiderlag har stått fremst i arbeidet for utvikling av bygda vår. Lista over saker som vi var de første til å få politisk søkelys på er for lang til å presentere her, men vi bidrar med glede med den informasjonen hvis det er ønske om det.

Noen saker har vi ikke nådd fram med, det var dessverre et massivt politisk flertall for å flytte plassene for demente i sin tid. Det beklager vi, men senterpartiet bør da kunne glede seg med oss over at det er like mange plasser i bruk på «Hjemmet» i dag og at ingen ansatte mistet jobben. Slik vil vi også ha det framover, vi er enige i at det er bruk for alle de dyktige ansatte og alle plassene. Bør vi ikke kunne arbeide sammen for det?

Snertingdal Arbeiderlag har tatt innover seg at det er et stort behov for plasser med høy medisinsk kompetanse fordi pasienter blir skrevet ut fra sykehuset mens de fortsatt har behov for intensiv pleie. Vi ser at det er fornuftig at dette legges nær legevakt og sykehus. Vi støtter derfor at disse plassene legges til Haugtun. Litt rart at Senterpartiet ikke er enig i at dette er faglig klokt.

Nå arbeider vi for at når det en gang blir ledige plasser i Snertingdal omsorgssenter, skal disse plassene brukes til andre grupper med omsorgsbehov. Kommunen får nå ansvar for oppfølging av mennesker med rus- og psykiatriproblemer. Vi vet vel ikke enda de økonomiske konsekvensene av dette, men vi vet at det vil innebære behov for flere plasser for å hjelpe disse. Skundberg ironiserer over at det allerede er lagt inn nedskjæringer i budsjettet, han bør vite at personer som trenger hjelp har krav på å få det – uansett budsjett.

Endringer av budsjett fordi behovene endrer seg har vi vært med på utallige ganger.

Snertingdal Arbeiderlag fremmer nå et forslag i forbindelse med høringen på den nye helse- og omsorgsplanen. Vi legger det fram her til orientering i håp om at også dere i Senterpartiet og andre politiske partier vil støtte det. Dette kan vi få til sammen hvis det er politisk vilje til det.

Høringssvar: Hvorfor vente?

Dagens investeringsplan innen helse- og omsorg sier at nå som Nordbyen blir ferdig skal beboere og ansatte ved Biri omsorgssenter flytte inn der. Når nybygget på Biri står klart, skal beboere og ansatte ved Snertingdal omsorgssenter flytte inn der mens det blir bygd nytt senter i Snertingdal. Da kan de som tilhører Biri flytte tilbake og Nordbyen kan brukes til innbyggerne det er tiltenkt. Det blir mye flytting og hurlumhei!

Hvorfor ikke snarest vurdere muligheten for å bygge nytt senter i Snertingdal nå – før det gamle rives? Det er tomtealternativer i gangavstand fra dagens senter og omsorgsboliger.

Fordelene er innlysende:

• Beboerne på Biri kan flytte hjem så snart nybygget der er ferdig.

• Driften kan gå som normalt i Snertingdal fram til innflytting i nytt bygg.

• Det vil gi raskere tilgang på nødvendige plasser.

• Byggene i Biri og Snertingdal kan dra nytte av felles planlegging og prosjektering.

• Større innkjøp vil gi bedre tilbud.

• Arbeidsreiser for ansatte både i Biri og Snertingdal blir sterkt redusert.

• Nytt, moderne bygg kan bety mer effektiv drift og ny teknologi kan tas i bruk.

Tomten der Snertingdal omsorgssenter står i dag vil være ideell til andre formål, eventuelt kan deler av det gamle bygget brukes ved nye behov for tilbud til befolkningen. Det er store framtidige behov innen demens, rus og psykiatri.

Vi innser at framskyndingen av denne byggingen betyr en økonomisk utfordring, men det er vedtatt at det skal bygges nytt i Snertingdal. Lite tilsier at det blir billigere å bygge i årene som kommer.

Det er også en utfordring at vi raskere vil få behov for flere ansatte fordi vi får tilgang til flere plasser før forventet. Det må bli en politisk prioritering som uansett må løses innen få år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags