Gå til sidens hovedinnhold

Korttidsplasser i Snertingdal

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er igjen snakk om å legge ned Korttidsavdelingen i Snertingdal. Denne avdelingen er foreslått nedlagt i flere omganger tidligere, og har enda en gang blitt salderingspost i budsjettforhandlingene. Dette sprer bekymring og utrygghet både blant de eldre på Omsorgssenteret og i Omsorgsboligene i Snertingdal - og blant folk i bygda ellers. Lag og foreninger har hvert år stilt opp med innlegg i avisa og på andre måter prøvd å forsvare korttidsplassene, som er et viktig tilbud til de eldre.

Vi trenger korttidsplassene av flere grunner. Flere av plassene brukes som rulleringsplass for marginale hjemmeboende eldre i Snertingdal, som enten bor i eget hjem eller i Omsorgsboligene rundt Omsorgssenteret. Rulleringsplass betyr som kjent at de eldre bor i egen bolig, men kan komme på korttidsplass på Omsorgssenteret med jevne mellomrom. Blant disse eldre er det mange som trenger rulleringsplass for å kunne fortsette å bo der de bor, og det forventes at flere vil trenge det etter som alderen øker og «eldrebølgen» kommer for fullt. Og mange av disse eldre ønsker ikke å komme på korttidsplass på Haugtun. Dette bl.a. fordi de ofte har eldre pårørende som ikke kan besøke dem hvis de kommer til Gjøvik. Det er slitsomt for eldre pårørende å måtte bruke en hel dag hvis de skal ta buss til og fra. Og nærhet til pårørende, venner og nærmiljø har mye å si for motivasjon og livslyst hos de eldre – også under et kortere opphold, som en korttidsplass er.

Vi har stor forståelse for at det samme gjelder for personer som bor på Gjøvik og kommer på korttidsplass i Snertingdal. Men da kan en kanskje gjøre et bytte og hente tilbake dem som er fra Snertingdal på korttidsplass på Gjøvik og la de som er fra Gjøvik få korttidsplass i sitt nærmiljø. Uansett er det etter vår mening feil tidspunkt å legge ned korttidsplasser. Det er allerede i dag svært vanskelig å få korttidsplass på Haugtun fordi de allerede er besatt – og flere bor på dobbeltrom. Forslaget om å bemanne opp Omsorgsboliger i kommunen blir bra for de som bor der, men det skaper ingen nye plasser.

Det er mange eldre i hele Gjøvik kommune som bor hjemme på «overtid» og hadde trengt et korttidsopphold, både for sin egen del og som avlastning for slitne pårørende. Det er et mål i Gjøvik kommune at alle skal bo hjemme så lenge som mulig, og dette støtter vi – men alt har en grense. På sykehuset ligger mange ferdigbehandlede pasienter og venter på korttidsplass, og som kjent må kommunen betale over 4000 kr per døgn for hver av disse. Det dreier seg om store summer på årsbasis. Ved å legge ned korttidsplasser nå vil det bli enda større trykk på de gjenværende plassene og enda flere ferdigbehandlede pasienter på vent på sykehuset. Snertingdal og Biri må også få beholde noen sykehjemsplasser i de nye omsorgssentrene som snart skal bygges, slik det var lovet. De sykeste eldre har ikke behov for egen stue og kjøkken. For dem er det viktigste å bli tatt godt vare på. Og noen av disse sykehjemsplassene vil også kunne brukes som rulleringsplasser.

Vi leser i avisa at politikerne har forandret planene og beholder lærerstillinger - og har funnet penger til idrettshall. Vi håper de forandrer flere planer og også finner penger til å opprettholde korttidsplasser i Snertingdal. Vi har forståelse for at kommunen er pålagt å spare penger, men håper de finner et annet sted å ta pengene fra enn fra de svakeste. Det blir sagt at et samfunns styrke viser seg i hvordan de svakeste blir tatt vare på.

Kommentarer til denne saken