I 2008 ble Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Oppland etablert. Et senter som tilbyr støttesamtaler til utsatte og deres pårørende. Vi tilbyr også undervisning til elever i grunnskole, høgskole og til ansatte i offentlig virksomhet. Et tilbud som man så gjerne skulle ha ønsket at var overflødig. Likevel er 2018 – jubileumsåret – året hvor aktiviteten ved senteret har vært høyest. En fordobling av antall undervisningsoppdrag ut til skole, barnehage og ansatte i offentlig virksomhet. Antall henvendelser og besøk ved senteret har også økt, noe andre SMISO senter i Norge også kan gi tilbakemelding om. I fjor økte kontakten til sentrene med 35 prosent, og pågangen har fortsatt.

NOVA evaluerte sentrene i 2017 og konkluderte med at SMISO- sentrene gir utsatte hjelp som de ikke får andre steder, og er et viktig supplement til de offentlige hjelpetiltakene. Det er et viktig tilbud. Fellesskapet mot seksuelle overgrep (FMSO) lanserte denne uken en video i forbindelse med verdensdagen for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn. Videoen rapporterer om at en av tre kvinner og en av ti menn har blitt utsatt for seksuelle overgrep, en tredjedel ble utsatt som barn. Leser man Bufdirs statistikk fra sentrene ga totalt 64 prosent av brukerne tilbakemelding om at første overgrep skjedde før de fylte 13 år, 36 prosent før de var sju år.

To av tre som utsettes for overgrep vil få noen reaksjoner i ettertid. Omkostningene er store både for den enkelte, men også for pårørende og hjelpeapparatet rundt. Vi ser at over 70 prosent av våre brukere er i kontakt med hjelpeapparatet som en direkte konsekvens av overgrep. Fastlege, psykisk helsevern, NAV, barnevern for å nevne noen. De aller færreste anmelder sakene, og vi vet at mange bruker veldig lang tid før de sier det til noen.

Så hva kan vi gjøre? SMISO ønsker fortsatt å møte de utsatte og deres pårørende. Vi vet at det hjelper å snakke om det. Vi ønsker fortsatt å kunne reise ut til skoler, barnehager og offentlige etater for å jobbe med forebygging. Som voksne rundt barn må vi også våge å se, våge å tro at det skjer, og handle dersom vi mistenker at noe ikke er som det skal. Som medmennesker må vi våge å spørre, våge å bry oss, og i noen tilfeller også gripe inn.

Julebordsesongen er allerede startet, en sesong hvor mange trår over grenser de ikke ville ha brutt uten alkohol i blodet. Vi er naturligvis ikke imot at man skal ut å ha det gøy med kollegaer, men bry deg nok til å avverge det som kan bli en kommende voldtekt.

Disse voldtektene foregår som regel ikke ved at man går på fest, for så å bli revet inn på et hotellrom av ukjente. Det starter kanskje med litt lett flørting. For de berusede kan det etter hvert bli vanskelig å oppfatte små tegn om at man kanskje ikke er så interessert, og det er her du som god kollega kan gripe inn ved å avlede. Politiet sier til russen at de skal være en kjernekar – det gjelder vel like mye for både kvinner og menn i julebordsesongen.

Til alle utsatte og pårørende – vi har vært her siden 2008, og vi vil være her fremover. SMISO Oppland tar imot telefoner på hverdager mellom 8-1530, du kan være anonym om du ønsker det.

Vil du vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, kan du se på nettsiden vår https://www.smiso-oppland.no/ eller følg oss på facebook https://www.facebook.com/SmisoOppland/