«Det er grunn til å spørre hvordan vi skal makte å skapet et samfunn med plass til alle». Det sier Odd Emlund fra Dokka i sitt innlegg i Valdres 14 april med overskriften «Tilbake til spesialskolene». Jeg vil takke Odd Emlund for det gode og tankevekkende innlegget sitt. Emlund angriper forslaget til ny lærerutdanning, der lærerutdanning blir fri for spesialpedagogikk. Hvordan framtidens grunnskolelærer skal bli i stand til å ivareta elevmangfoldet, sier forslaget ikke noe om sier Odd Emlund.

Han hevder videre at er lagt vel til rette for en ny variant av spesiallæreren, frikoplet fra lærerutdanningen. Jeg deler hans synspunktet, og jeg frykter at vi får lærere som ikke blir i stand til å ta seg av mangfoldet av elever i grunnskolen, særlig når man kutter ut spesialpedagogikken. Det er riktig som Emlund skriver at vi i 1992 forlot ordningen med spesialskolene. Han hevder at vi forlot den, dels for fordi spesialskolen ble svært dyre, dels fordi det ikke var noen god grunn til systematisk å utelate bestemte elevgrupper fra normalskolen.

De statlige spesialskolene ble lagt ned i 1992, men de har bakveien kommet tilbake i skolesamfunnet vårt, dessverre. Odd Emlund frykter at vi har innført spesialskolene. Og det har han rett i. Jeg vil påstå at det var forfatteren og journalisten Arne Skouen og jeg som fikk slutt på de spesialskolene som var, og sørget for at de ble lagt ned. Det var en kamp jeg husker veldig godt! Men vi lyktes til slutt. Jeg vil også si at mye av grunnen til at spesialskolene ble lagt ned, var at de var mentalt uhygienisk for barn, det var mangel på fagfolk, og mange elever på spesialskolene ble utsatt for seksuelle overgrep. Dette slo Sivilombudsmann Andreas Shei fast i sin dom sommeren 1967, og Stortinget fulgte hans råd, og vedtok at statens spesialskoler skulle legges ned.

Jeg har selv vært plassert på en spesialskole i sju år, og jeg kjenner dette skolemiljøet svært godt.

Jeg fikk en dårlig skolegang på Ekne off. Skole for evneveike barn, ble stemplet som evneveik selv om jeg ikke var det. Jeg ble utsatt for en lang rekke seksuelle overgrep, og ble mishandlet og fikk ikke den skolegangen jeg skulle ha. Jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder spesialskolesystemet

Jeg deler Odd Emlunds syn hva angår lærerutdanningen, og særlig ille er det at spesial- pedagogikken skal kuttes ut. Jeg tror vi får en grunnskole som ikke makter å ta hensyn til mangfoldet av elever, og vi får som Emlund skriver- en kraftig økning i segregering. Og dette siste var noe også Sivilombudsmannen påpekte sterkt i sin dom over spesialskolene. Nei, jeg håper vi nå ikke framelsker nye spesialskoler. Det fortjener ikke dagens elever eller deres foreldre.