Mjøsen-Glommen fusjon - baklengs inn i fremtiden

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Uten fusjon vil Mjøsen Skog SA gå en dyster fremtid i møte, dette ifølge styreleder Uggen. Om dette utsagnet er ment, som en skremsel, skal være usagt, men større fallitterklæring på vegne av selskap man leder skal man lete lenge etter. Jeg synes å se en holdning om at selskapet Mjøsen Skog SA, er et mål i seg selv. Dessverre kan det virke som om Mjøsen og Glommen, slik som andre samvirkeforetak, kommer til et punkt der selskapet er selve målet og ikke det som det var ment ,et redskap for medlemmene/eierne . Styrene i Mjøsen og Glommen har kommet frem til at det er et potensial til å spare cirka to kroner per omsatt kubikk tømmer ved en fusjon, mens engangskostnader vil medføre at det vil gå 3-4 år å tjene inn disse ekstra kostnadene. Det burde være helt andre saker å gripe tak i.

Fusjonsdokumentet legger til grunn at det muligens kan være potensialer i innkjøp av tjenester og at ved å fusjonere vil man oppnå bedre betingelser på salg av tømmer. Hvor realistisk er dette, eller er dette argumenter i mangel av andre målbare grunner? Uansett er det et poeng som trumfer alle både faktiske og innbilte argumenter for en fusjon og det er konkurranse om skogeierne sitt produkt, tømmeret. Ved en eventuell fusjon blir det en aktør mindre i kampen om å betjene skogeierne og dette er utelukkende negativt. Skogeierne burde heller invitere både de aksjonæreide og samvirke selskapene til å gi bud på oppdrag på sine eiendommer. En sund og god konkurranse om tømmeret gagner skogeierne best. Hvor lite fundert en fusjon er, ser man på at det ikke er pekt ut et sted som hovedkontor, men to, som i dag. Ddet opprinnelige forslaget om nytt hovedkontor på Hamar, fremstår som ren taktikk, da alle skjønte at hverken Mjøsen eller Glommen sine medlemmer kunne akseptere det. Det å legge vekk dette forslaget fremstår da som om de lyttet til innspillene fra medlemmene. For meg koker hele fusjonsiveren ned til en naiv tro på at størrelse løser alt. Konkurransekraft skapes ved å ta nødvendige grep i driften.

I «festtalene» både fra politikkere, myndigheter og skogbransjen selv, snakkes det om skogen sin betydning for det grønne skiftet. Hva dette betyr for de som eier skogen og det å ta steget fra prat til handling er fraværende.

Skogeiersamvirkene i Norge er alt for opptatt av å få på plass tømmerterminaler, for på den måten å få toget tømmeret til Sverige, slik at de kan få arbeidsplasser og verdiskapning. Det er et uttrykk som heter «å bli stående igjen på perrongen, når toget går», sjelden har vel det passet bedre? En eventuell fusjon vil i lang tid ta fokus vekk fra det som er jobben til selskapene, med «kulturbygging» og annet ikke verdiskapende arbeid. Fokus for både Mjøsen og Glommen må være hvordan skal eierne få en større andel av verdiene som skapes i verdikjeden som skogen medfører? Min henstilling til Mjøsen og Glommen sine medlemmer er, møt opp på de ekstraordinære årsmøtene i skogeierlagene og stem nei til fusjon. Konkurranse om tømmeret er viktigere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken