Etter Ottar Tangen sitt innlegg i OA har jeg lyst til å se på andre sider av denne veisaken. Ottar skriver at ved å stenge veien, åpner dette for skiaktivitet inntil det kommer nok snø for å preparere skiløyper i utmark. Ottar vet like godt som meg at denne veien er stengt hele vinteren og preparert kun for skigåing, selv om det kommer mye snø. Det er veldig mange hytter og noen setre også vedrørende denne veien. Etter en underskriftskampanje for vel et år siden, vet vi at alle disse hytteeierne vil ha en vinteråpen vei for biltrafikk. Dette området er også veldig fint for hytteeiere om vinteren, og som naturlig nok ønsker å bruke hyttene sine også denne perioden.

Det kan også nevnes at det finnes noen som er syke, eller ikke i en slik form at de har mulighet til å gå på ski, men som like fullt ønsker å ta i bruk hyttene sine. Da er vinteråpen bilvei eneste løsning. Slik det er nå, får noen hytteeiere bare tatt i bruk hyttene sine kun en brøkdel av året. Dette må jo sies å være forskjellsbehandling av hytteeierne i Synnfjellet. Denne veien må da vel være en av få hytteveier som ikke kan brøytes? Jeg synes vel at teknisk etat og kommunepolitikerne våre må begynne å tenke annerledes på dette. Det sies jo så fint en gang i blant at en kan ha to tanker i hodet samtidig. Det er også sånn at det er mange bruksberettigede som bruker denne veien, og hvis en kommer fram med bil om det er litt snø, er det mange oppgaver som kan gjøres på hytter og setre senhøstes når folk har litt tid ekstra. Det må vel kunne gjøres slik at både skifolk og andre brukere av fjellet kan høste av denne fine naturen vi har her, hele året? Det er også sagt av representanter fra Statskog og Torpa Allmenning at det kan gis tillatelse til løypetraseer utenfor veg. Når det nevnes hytteområder andre steder, tror jeg ikke det ville vært så populært om hyttefolket der måtte gå noen kilometer for å komme på sine feriesteder.