For høye skatter?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

i den kristne dagsavisen Vårt Land 23. august i år hadde filosof og rådgiver i Tankesmien Civita et leserbrev med tittelen «Høye skatter kan svekke fellesskapet». Jeg er totalt uenig. Får å bevare og helst styrke velferdsstaten må de som ha råd til det skattlegges. Personer med god økonomi kan kjøpe seg private helsetjenester og slippe og stå i kø. For å ta et eksempel:

Laseroperasjoner av synet, eksempel nærsynthet/langsynthet kan man få utført med livsvarig godt resultat fra fylte 30 år. I det offentlige for man kun operasjon hvis man har utviklet grønn eller grå stær – og det er som kjent noe man får i alderdommen. Tankesmien Civita er en høyreorientert tankesmie. Men selv om en høyremann med god råd bestiller laseroperasjon til en pris av 25000 kroner løper han en personlig risiko. De private klinikkene driver nemlig ikke av veldedighet, de skal tjene penger, eller høste profitt som det heter på nynorsk. Derfor går operasjonene i høyt tempo som samlebåndet på en fabrikk og man risikerer å måtte ta operasjonen på nytt og kan i verste fall ende opp med en varig syn-skade. Den blåblå regjeringen står også bak urimelige ordninger for de svakeste i samfunnet, nemlig uførepensjonister som trenger hjelp med økonomistyring. Alle faste utgifter legges inn på avtalegiro i nettbank av en hjelpeverge (ofte en sosionom) lønnet av det offentlige, dermed går det automatisk. Uførepensjonisten får utbetalt en sum i kontanter som regel en gang pr. uke som skal dekke mat, kafébesøk, et sosialt liv osv. For dette trekkes uførepensjonisten 6000 kroner pr. år av trygden! Jeg vil si det så sterkt at dette er et offentlig ran av fattigfolk. Derfor håper jeg at vi etter neste stortingsvalg i 2021 får ny regjering som vil øke skattene for dem som har råd slik at vi kan opprettholde og helst styrke velferdsstaten. Oljefondet er nå oppe i litt over 10 billioner kroner. Ingen stat på jord har noensinne hatt en så stor finansformue. Dog har norsk oljeproduksjon vært for nedadgående siden 2001 – og noe skal vi leve av etter oljen. Derfor mener jeg den norske stat bør investere i løsninger som tjener fellesskapet, blant annet et effektivt gratis offentlig helsevesen, veier, trikker, T baner og jernbaner, i tillegg til rimelige utleieboliger. Modellen med helseforetak er ikke det samme som et effektivt helsevesen.

Helseforetakene drives nemlig etter privatøkonomiske modeller, de skal høste profitt, og den jevne borger får regningen over skatteseddelen (New Public Management). Jeg er ikke imot privat eiendomsrett til hus og hjem

men for å få råd til å kjøpe en bolig i dag må du enten ha en veldig godt betalt jobb eller veldig rike foreldre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags