Skal Nordre Lands økonomi styres på lykke og fromme?

Av
DEL

Leserbrev
Marit Midthaugen Rønningen svarer på Per Ole Lundes innlegg om nydyrkingsfond. Der glemmer hun å si noe om hva slags midler som ble avsatt til nydyrkningsfond.
Regelverket for beskatning av utbytte ble lagt om i 2017. Det førte til at det ble utbetalt ekstra utbytte i mange bedrifter i 2016. Dette var en ekstraordinær situasjon som ga en ekstra skatteinntekt for de fleste kommunene, også Nordre Land. Kommunene ble advart mot å bruke disse ekstra inntektene inn i drift, da skatteinntektene ville gå ned igjen i de påfølgende årene. De fleste politikere så dette og satte midlene på fond eller prioriterte tiltak som ikke ga økte driftskostnader, men som kunne gi økt verdiskaping. Vi valgte å styrke grunnlaget for å produsere mat gjennom å stimulere til nydyrking. Et unntak i tankegangen om å ikke bruke midlene inn i drift bekrefter Marit Midthaugen Rønningen at AP i Nordre Land var. Forslaget var som Marit skriver å øke driftsutgiftene i 2017, uten tanker om hvordan man skulle finansiere tilsvarende drift i påfølgende år.
I sitt alternative forslag til budsjett for 2019 ønsket Arbeiderpartiet å øke utgiftene i budsjettet ut over vårt forslag. Dette skulle bl.a finansieres gjennom en antatt økning i skatteinntektene. Skatteinntektene i Nordre Land er lavere enn gjennomsnittet i Norge på grunn av bl.a et lavere lønnsnivå. For at alle kommunene skal kunne gi de samme tjenestene blir forskjellen i skatteinntekter utjevnet gjennom statlige overføringer. Enkelt forklart vil en økning i skatteinntekter føre til en tilsvarende reduksjon i overføringene. Dette sikrer et forutsigbart system uten store svingninger hverken opp eller ned. Vi øker inntektene over tid med å skape flere arbeidsplasser. Men vi salderer ikke budsjett med å håpe på store sprang i skatteinntektene fra år til år.
Arbeiderpartiet går til valg på at de skal bruke mer ressurser i skole, barnehage, helse og omsorg og ellers til alle gode tiltak man kan tenke seg. Når Sunne bedyrer at man ikke skal øke eiendomsskatten, men foreta omdisponeringer innenfor de rammene vi har, betyr det at Arbeiderpartiet skal foreta kutt. I fire år har Arbeiderpartiet lagt fram forslag til budsjett hvor man ikke har vært i stand til å gjøre omprioriteringer, men heller valgt å bruke mer penger enn det som er bærekraftig. Eller bruke penger som man ikke har. Sunne og Kolbjørnshus påpeker i et innlegg i OA at man ikke trenger å være økonom for å ta å gjøre en jobb som ordfører. Det er jeg helt enig i. Man trenger heller ikke å ha økonomisk utdannelse for å se at Arbeiderpartiets budskap om mer til alle, ikke går opp innenfor kommunens økonomiske rammer.
Innbyggere i Nordre Land bør få vite hvilke områder Arbeiderpartiet mener det bør kuttes på når man ønsker å reversere våre kuttiltak. Og hvis Arbeiderpartiet fortsetter som man har gjort i inneværende periode, hvor man ikke har klarer å prioritere. Hvem mener Arbeiderpartiet skal betale for kommunens økte utgifter?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags