Det handler om å sikre velferdsstaten Norge, sa statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime for en tid tilbake i sitt forsvar for kommunereformen. Hun brukte svikt i barnevernstjenesten i små kommuner som eksempel på behovet for kommunesammenslåing. Nå er kommunebarometeret som kårer landets beste kommuner presentert. Dovre er best på barnevern sier målingen fra Statistisk Sentralbyrå som er gjort for Kommunal Rapport. I oversikten over de fem beste er det fire små kommuner.

Svikt i barnevernstjenesten har vært Høyres kronargument for at små kommuner ikke klarer å levere gode nok tjenester. Høyre har måttet godta innbyggerundersøkelser som viser at folk i små og mellomstore kommuner er mer fornøyd med skole og eldreomsorg enn i storkommunene, men barnevernet har de ment svikter i små kommuner på grunn av svake fagmiljøer og få ansatte. Nå faller også den skansen i Høyres argumentasjon mot små kommuner. Jeg er spent på Erna Solbergs og Jan Tore Sanners kommentarer til kåringen av landets beste kommuner innen barnevern. Fire av de fem på topp er kommuner med under 3.000 innbyggere.

Dovre er på topp også når det gjelder totalvurderingen av tjenestenivå og drift i kommune-Norge. Sp-ordfører Bengt Fasteraune kan være stolt. Målingen tar utgangspunkt i 6 utvalgte sektorer; skole, pleie- og omsorg, barnevern, barnehage, økonomi og kostnadsnivå. Blant landets beste kommuner er det både små og store. Resultatene varierer ikke etter størrelse, men etter innsatsen som gjøres fra lokalpolitikere og administrasjon i de ulike kommunene. Velferdstjenestene våre blir ikke bedre av at kommunene blir større. Kvalitet er ikke avhengig av kvantitet.

Det er ikke bare for vårt syn i kommunereformen Senterpartiet blir angrepet fra Høyre. Vår kamp mot regjeringens sentraliseringspolitikk i organiseringen av politiet, skatteetaten, sykehusene, forsvaret, universitets- og høgskolesektoren, blir sett som å bakstreversk og gammeldags. -Senterpartiet er nesten alltid mot endringer og overlater til andre politiske partier å fornye samfunnet, ser jeg det argumenteres med i innlegg fra Høyrefolk de siste dagene.

Jeg og Senterpartiet vil fornye samfunnet. Det gjør vi gjennom å gi kommunene inntekter til å styrke velferdstjenestene, gjennom å gjøre offentlige tjenester tilgjengelig for folk, satse mer på samferdsel og på drive en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet. For folk flest i dette landet oppleves det som framtidsrettet politikk. Høyre fornyelse av samfunnet virker sentraliserende på bo- og arbeidsmuligheter. Det vil vi i Senterpartiet alltid være mot.