Strakstiltak på høy tid

Arkivbilde; Furulund

Arkivbilde; Furulund

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Gjøvik kommune har endelig fått vedtatt noen strakstiltak som skal være avbøtende med tanke på at vi ikke har nok plasser i vår eldreomsorg. Etter at 27 sykehjemsplasser ble fjernet fra omsorgssenteret på Biri, har det vært utfordrende tider.

Ved budsjettoppgjøret i fjor foreslo Gjøvik Senterparti å bruke fem millioner kroner både i år og neste år på strakstiltak for å bedre situasjonen. Det ble nedstemt. Men nå, ett år etterpå, har et enstemmig kommunestyre gitt sin tilslutning til at det er nødvendig å bruke penger på dette formålet. Blant tiltakene som kommunestyret har gitt sin tilslutning til, er opprettelse av flere dagsenterplasser for demente. Vi vet at mange i dag har en betydelig belastning ved å ha sin ektefelle eller familiemedlem boende hjemme. For at også de pårørende skal få litt avlastning, er dagsenterplasser helt avgjørende.

Det skal opprettes et ambulant team i de hjemmebaserte tjenestene. Det vil ikke bli flere plasser i eldreomsorgen som en følge av dette, men for å frigjøre korttidsplasser i etterkant av sykehusopphold, er det nødvendig med større innsats overfor de pasientene som kommer hjem.

Vi har også vedtatt at vi skal ha økt bruk av eksterne plasser. I vårt nærområde har vi flere private og ideelle organisasjoner som er gode på habilitering/rehabilitering. For oss i Gjøvik Senterparti er det å understreke at bruken av slike plasser må brukes bare fordi vi sjøl i vår offentlige tjeneste ikke har rustet oss godt nok. Vi er opptatt av å ha en god offentlig eldreomsorg, og vil fortsatt stå på for å bygge ut nok plasser.

Dagens politiske og administrative ledelse planlegger ei framtid med færre sykehjemsplasser, både i Biri og i Snertingdal. Det skjer mot Senterpartiets stemmer, fordi vi vi mener en sykehjemsplass er noe annet enn hva en bokollektivplass er. Gjøvik Sp vil fortsette å bygge ut vår eldreomsorg, både i byen og på bygda, fordi vi nå må investere for å kunne holde tritt med de utfordringer som venter oss. Men først og fremst er vi nå glade for at det kommer en del tiltak som kan være med på å løse de mest akutte utfordringene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags