Gjøvik kommune taper terreng på viktige områder

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Kommunebarometeret for 2017 ble publisert i juni. Den forteller oss noe om hvordan stoda er innenfor kommunale tjenester i kommunene. Vi har totalt 426 kommuner i Norge, det vil si at 213. plass angir en plassering midt på tabellene.

Gjøvik kommune er også blitt målt. Ettersom det er noe omfattende materiale, har jeg brukt sommerkveldene på å se hva Gjøvik er gode på, og ikke fullt så gode på.

På ett område er vi i landstoppen; nemlig vann, avløp og renovasjon. Med plasseringen på 33. plass i 2017, mot 101.-plassen i 2016, har Gjøvik kommune gjennom rapportering av gebyrer, vannkvalitet, fornying av vann- og avløpsnett og rensekrav etablert seg i landstoppen – noe som er meget bra!

Innenfor pleie- og omsorg, har Gjøvik kommune i 2017 falt ned til det dårligste nivået siden kommunebarometeret kom i 2010. Den gang lå pleie- og omsorgstjenestene våre på 175. plass, mens den i 2016 var helt oppe på 22. plass. Men nå har kommunen falt helt ned på 194. plass. Pleie- og omsorgstjenestene er målt på 19 områder, blant annet sykehjemsplasser, andel plasser til demente, korttidsplasser samt bemanning og rehabilitering. Vi går også markant tilbake innen helsesektoren. Vi har det siste året falt fra 157. plass til 291. plass i vurderingene av helsetilbudet. Vi har blitt målt på legedekning, helsesøster, psykisk helsearbeid, skolehelsearbeidet, medisinbruken blant innbyggerne og forebyggende helsearbeid overfor barnefamilier.

Innen sosialtjenestene våre har vi vært på en gradvis, fallende trend – dessverre. For 2017 ender vi på 386. plass av landets 426 kommuner. Vi måles her på sosialhjelp, langtidsmottakere av sosialhjelp og hvor mange som søker om kommunal bolig og så videre. Gjøvik Senterparti vil framheve at sosial-, pleie- og omsorgstjenestene må få et sterkere fokus framover.

Gjøvik kommune får heller ikke godkjent når det gjelder saksbehandlingstiden i kommunen. For 2017 havner vi på 266. plass. La oss håpe de nyansettelser og satsinger som er gjort det siste året kan være med og bedre situasjonen vår.

For barnehagesektoren har det gått framover, nå er Gjøvik på en 99. plass, etter å ha vært på 177. plass i 2016 og 180. plass i 2015. I 2017 var det en nedgang på 13 prosent i antall søkere til barnehageplass ved hovedopptaket. Alle barn med rett til plass fikk tilbud, og per 1. mai var det ledige barnehageplasser i flere barnehager i Gjøvik. Grunnskolen blir i kommunebarometeret målt på 19 ulike nøkkeltall, og det siste året gikk Gjøvik fram fra 171. plass til 149. plass. Det er bra med framgang, men vi skulle gjerne sett at både avgangskarakterer, prøveresultater og frafallet var bedre.

Innen barnevernet har Gjøvik i en årrekke skåret lavt, og i 2015 var vi på 346. plass av rundt 430 kommuner her til lands. For 2017 havner vi på en 297. plass. På barometeret blir kommunene rangert alt ettersom hvordan det er med antall ansatte med fagutdanning, hvor mange undersøkelser som er avsluttet innen tre måneder, saksbehandlingstid siste fire år og andel barn med tiltaksplan, omsorgstiltak og en rekke andre beskrivelser.

På kultursektoren går vi tilbake til 214. plass etter å ha vært på 189. plass i fjor. Kommunens bruk av penger til idrett og idrettsanlegg, bibliotek, kino og musikkskole er blant det vi måles på her. Tilbake går vi også innen miljø og ressurser, fra 76. til 112. plass. Her er det energikostnader, søppelavfall, vannforbruk og rekreasjon.

Vi er høyt oppe på listen når det gjelder kostnadsnivået. Vi er en billig kommune å drifte, viser kommunebarometeret, som setter oss på en 67. plass i landssammenheng. Men det er kanskje dyrt på sikt for Gjøvik kommune å drifte så billig når tallene viser at vi går tilbake på så mange områder?

Dersom vi summerer kommunebarometeret vårt, ser vi tilbakegang på de områdene jeg mener er viktigst for våre innbyggere. Det er illevarslende, all den tid vi aldri før har hatt så mye penger å rutte med, og heller aldri tatt inn så mye i eiendomsskatt som nå. Nøkkeltallene og barometeret er med i Gjøvik Sps grunnlag for det videre budsjettarbeidet som er i gang i kommunen. Gjøvik Sp tar gjerne imot råd og innspill fra dere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags