Lokalt skjønn ved domstolene

Av
DEL

Leserbrev28. mai svarte Gjøvik Høyres Arne B. Krokeide meg under tittelen «Sp bør vente på fagfolks råd før de igjen roper ulv?». Jeg takker for svar, og oppfordrer til å lese Sp sine forslag om domstolene og innholdet i dem – det handler ikke om ulv nå.

Det er viktig å mene noe om det pågående arbeidet i Domstolkommisjonen og hvordan det blir gjort, for det har alt å si for hvordan utfallet blir. Mandatet til regjeringa er tydelig i seg selv. Oppland Arbeiderblad har også omtalt mulige konsekvenser tydelig ved intervju med Sorenskriver Thune ved Gjøvik Tingrett 25. mars i år. Signalene om at de 60 tingrettene vi har i Norge i dag kan bli redusert ned til 10-15 er dramatisk. Hedmark og Oppland vil sannsynligvis miste domstoler.

Delinnstillingen om struktur fra domstolutvalget kommer tidligst i oktober 2019, men Senterpartiet har foreslått at den ikke skal behandla og konkludert før kommisjonens fullstendige utredning foreligger i 2020. Dette vil enda bedre ivareta det faglige grunnlaget for å gjøre endringer i antall domstoler og hvor de ligger. Den politiske debatten må vi ta fortløpende. Ekspertene regjeringa har plukket ut til å fylle dette oppdraget i tråd med mandatet, er dessuten i all hovedsak fra byer og tettsteder som er langt større enn både Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Da må byene rundt Mjøsa og deres omland også jobbe for å få fram sitt perspektiv på omveltninga domstolene står overfor. Seinest i årets statsbudsjett var reduksjon av antall dommere ved Gjøvik et tema. Veien har vært kort til Hamar for en rekke andre flyttinger. Og alle som har vært del av en fusjon tidligere, veit hvor mye stedlig ledelse har å si. Hvor administrasjonen sitter har noe å si.

De fleste slipper forhåpentligvis å tilbringe mye tid i rettslokaler. For dem dette gjelder, handler det både om faglig spisset og lokal kunnskap. To av de andre forslagene vi har lagt fram i Stortinget går ut på å be regjeringen legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for beslutninger om sammenslåing eller felles ledelse av domstoler, slik at det også er faglig forsvarlig fra et lokalt ståsted. I tillegg ber vi regjeringen sørge for at avgjørelser om sammenslåing og felles ledelse av alminnelige domstoler og jordskifteretter stoppes frem til Domstolkommisjonens fullstendige utredning foreligger i 2020. Å lytte til faglig skjønn støtter Senterpartiet fullt ut. Til forskjell fra Høyre, bryr vi oss også om det lokale skjønnet ved den enkelte domstol.

Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant Senterpartiet

Oslo

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags