Senterpartiet, statistikk og tidsmaskiner

Av
DEL

LeserbrevI OA 29. august hevder Stig Vestlie fra Vestre Toten FRP at Senterpartiet ønsker å skru tiden tilbake og gjenopprette tidligere tiders politi, og at hans parti er garantister for at det hverken vil komme lensmannskontor eller bomringer i Vestre Toten. I kompromissenes verden, som hans regjering også er en del av, tror jeg en skal være svært varsom med å love ting bombastisk all den tid vi vet kamelene kommer, og noen er vanskeligere å svelge enn andre.

Senterpartiet ønsker å ha tjenester nær folk med god kvalitet. Det var utvilsomt behov for å reformere politiet i tiden rundt 2011. Dette ga da også Gjørv-kommisjonen klare føringer for, noe som resulterte i dagens reform.
Det er imidlertid mange måter å gripe an den saken. Det betyr nødvendigvis ikke å gi slipp på det som var godt med gårsdagens politi, nemlig tilstedeværelse og lokalkunnskap ute i distriktene.

I politiloven §1, 2. ledd står det at «politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig».

Dette er kloke ord som sier noe om grunnsteinen i politiet. For å kunne oppfylle dette, må politiet være ute i samfunnet der folk er, og ha tid til og evne til å involvere seg i lokalsamfunnene.

Dette er ikke oppfylt ved at en patruljebil kjører opp og ned Storgata og at det er et tall som sier 2 politifolk per tusen innbyggere medregnet alt som kan krype og gå av politiutdannet personell. Dette tallet sier ingenting om kvaliteten på tjenestene annet et at det er hyggelig å være mange.

Jeg vet ikke hvor Vestlie henter sine tall i fra, men det kan jo tenkes at president Trump ville hatt et navn på dette. Pr 31/3-19 hadde 81,2 prosent av 2018-kullet jobb i politiet, 44,5 prosent fast jobb. Videre hevdes det at antall studenter ved politihøgskolen var 250 da FRP gikk inn i regjering. Statistikk fra PHS viser at det fra 2010 og frem til 2017 årlig ble tatt opp rundt 720 studenter, før opptaket ble redusert til 554 fra 2018.

Æres den som æres bør, det var vel andre i regjeringskontorene da opptrappingen kom.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags