Dere fikk det som dere ville, dere som presset på for å få de to ulveflokkene utryddet for et lite halvår siden. Det hjalp ikke at vernere forsøkte å rope til regjeringa og fortelle hva som kom til å skje. Flokkene som ble drept, fungerte som ei sperre for streifulv fra Sverige og nå fosser det streifulver over grensa mens dere som hylte om ulvejakt på flokkene, nå hyler om blodige sauekadavere. De kadaverne er deres skyld. Ikke streifulven. Det hjelper ikke streifulvene at vi nå sier «hva var det vi sa» når fellingstillatelser blir gitt uten at det er testa om individet er genetisk viktig eller ikke. Vi er tilbake til normale tilstander hvor ulv har null vern og vernerne ikke blir hørt, og forslag om å drive faunakriminalitet hagler på ulvemotstandernes sider – ikke bare når det gjelder ulv. Det finnes mange skapkriminelle her i landet.

Folk i Norge må se til å begynne å våkne. Sau er det kjøttet som er mest subsidiert i landbruket. Sau er det kjøttet som Nortura i flere år har bedt bøndene om å roe ned på antall og fjøsutbygging, men det motsatte har skjedd og regjeringa pøser ut subsidier på overforbruk. Da vi entret 2017 var det ca 5000 tonn kjøtt på fryselagrene – overskudd som folk ikke ville kjøpe. Da vi entret neste år, var antallet mindre, men likevel skyhøyt og kjøtt ble igjen solgt til dumpingpris i utlandet for å gjøre klar til neste sesongs slakt. Dette er kjøtt som er subsidiert med dine og mine skattepenger, og fremdeles fortsetter du å støtte en næring som driver på uetisk vis både ang. tamdyr og natur? Jeg fortsetter: Det ble registrert 804 133 voksne sauer i 2017. De fleste får to lam. At det også finnes kull på tre lam hvor det ene blir slått i hjel fordi sauen bare har to spener og ikke kan gjøre alle tre store og fete, hører til under gråsonene ang. svinn og uetisk behandling. Av disse sauene er det et svinn på ca 100 000 dyr i utmarksbeite hvert år. Utmarksbeitet tar rotta på alt for mange dyr, ved hjelp av fluelarver, flått, ryggvelt, sykdommer som jurbetennelser m.m., beinbrudd, fastsitting… men det er ikke så traumatisk å finne ei renspist, tørr beingrind etter at sauen døde under lang lidelse før naturen tok over og rensa åtselet. Det er verre å finne en timesfersk blodig skrott fordi en streifulv må bedrive overskuddsdreping. Den er ingen lystmorder, ingen psykopat… og den er det dyret som tar minst, av alt som blir tatt av rovdyr – som ikke er mer enn 7-10 % av hele svinnet. Likevel er ulven hatet og får så mye spalteplass at folk går mann av huse over ei t-skjorte på Tv2, melkekartonger fra Tine og skriker over seg når Elvestuen står med en ulvevalp i hendene.

Hvor er fornuften i det forrige avsnittet? Alt for mye sau, overfylte fryselagere, alt for mange lidelser i utmarka uten rovdyrs hjelp, dumpingpriser på salget i utlandet og spyling av våre skattepenger ned i dass… og noen kjøper fremdeles sau for tradisjonen og lukker øynene for urettferdigheten i det hele? Ulven får skylda – for alt. Og den har minst skyld… Takket være media har frykten for ulv også økt, for det hjelper stort på når de til stadighet trykker blodige, nyflådde skrotter etter at SNO har vært der og flådd dyret for å sjekke bittmerkene. Media liker blod og gørr. De syns renplukka beingrinder er kjedelige, selv om det var langt mer dramatisk og lidelsesfullt for det som skulle ha blitt ditt pinnekjøtt eller din fårikål.

Jeg håper at vernere som har satt seg grundig inn i fakta og tall for en gangs skyld blir hørt, og at politikere som ikke trekker fram det faktiske problemet blir skjøvet i bakgrunnen inntil de selv har satt seg inn i fakta. Regjering og media lurer det norske folk ved å ikke trekke fram lureriet. Det er faktisk bare en ting å gjøre for at næringa og regjering skal våkne: Slutt å kjøpe norsk sau. Det er det eneste språket de forstår: Det som rammer kontoen deres.