Forvaltning av rovdyra er det noe svært mange tror må til for at vi skal ha rovdyr i Norge. Slik at vi kan ha både beitedyr og rovdyr i samme område, da er særlig ulven det verste. Dette har det vært arbeid med i mange år, uten at det er blitt noe brukbart resultat ut av det. Det er mange typer av forvaltning, hva er da den rette og brukbare forvaltning av ulv??

Det må da være noen som kan og vil svare på dette, og det skal være et brukbart alternativ.

Rovdyrvernernes forslag er at gjeting av sauene er et brukbart tiltak mot angrep av ulv (kronargument).

Alle plante etende dyr kan av et medfødt instinkt velge seg ut den rette planteart som er den beste for seg.

Slik er det også med sauen, den velger seg ut den plante som den har best nytte av, ernæringsmessig. Derfor må sauene ha et stort område for å kunne velge seg ut disse plantene, det kan da bli store avstander mellom hvert dyr.

Et hvert snevert beiteområde er da innlysende ikke brukbart.

Sauene kan ikke gå i en samlet snever flokk. De må gå spredd i alle typer skog og fjellområder, for å utnytte ethvert beiteområde.

Rovdyrvernere hevder til stadighet at gjeting av sau er en brukbar metode, som forsvar mot ulven et (alfa omega).

En gjeter må ha øyekontakt med alle dyr for at han effektivt kan passe på disse. Da sauene går spredd på et stort kupert områder er det helt klart at dette er umulig.

En ulv er ikke redd mennesker. Den kan skjule seg slik at den kan komme usett like i nærheten av gjeteren. Ulven observerer og kan da da ta den sauen som passer best, uten at gjeteren ser noe av det. Alle rovdyrvernere undervurderer ulvens egenskaper.

En gjeter må regne med at det kan komme ulv i nærheten.

Hva kan en gjeter da gjøre for å forsvare seg og sauene sine?

Det er jo ikke lov til å gå med gevær, som er den beste måten til forsvar. Sauene må gjetes 24 timer i døgnet.

Derved er gjeting av sau og andre husdyr helt umulig, av praktiske og økonomiske grunner. Dette er det ingen rovdyrverner som skjønner, eller vil ikke innrømme det.

En må kunne tro at det er seriøse og oppegående politikere som skjønner at gjeting er et umulig prosjekt. De må nå kunne komme fram til hvordan dette kan løses, slik at ingen blir skadelidende, sauebønder og alle som vil ferdes trygt i naturen.

Den vedvarende forvaltningen har hittil ikke kommet fram til noe brukbart resultat, slik at husdyr og ulv kan være i samme område.