Leder: Endelig ble ulven tatt

DEL

Meninger 

I måneder har ei ulvetispe herjet blant saueflokker i Hurdal, Gran, Østre og Vestre Toten. Om lag 280 sauer har ulven tatt livet av på sin ferd. En periode mente mange det måtte være to ulver på ferde av minst to grunner. Omfanget av sauedrapene og at det ble funnet sauekadaver relativt langt fra hverandre i distanse, men relativt nært i tid. Etter alt å dømme har det kun vært den tispa som jegerne fikk skutt tidlig mandag morgen som har forårsaket alle skadene.

Dette er en ulv som har operert langt utenfor ulve-sonen og i et område hvor saueholdere har store beiteområder. De er helt avhengig av å kunne slippe sauen på beite gjennom sommeren for å få sin virksomhet til å være regningsvarende. Nå har mange måttet hente ned igjen sau, mens andre igjen ikke har sluppet dem ut på beite på grunn av ulven. For dem som holder sau i det aktuelle området har dette vært en stor påkjenning. Ikke minst å finne dyra sine opprevet og drept. I tillegg har flere vurdert å slutte med sauehold da kostnadene har blitt for tunge å bære. Statsråd Dale lovet bøndene god kompensasjon da han møtte til drøftingsmøte fredag. Forhåpentligvis vil det forhindre at bønder slutter med sauedrift, for de beiteområdene vi her snakker om er en viktig del av kulturlandskapet i området mellom Østre Toten, Gran og Hurdal.

Lokale ressurser har gjort en stor og viktig jobb for å organisere såvel sauebøndene på leit etter sine dyr, som jaktlag på leit etter ulven. I dette arbeidet mener vi de alle fortjener ros. Talspersoner har sagt hva de mener, men alt innenfor sømmelighetens grenser.Dette har tross alt vært en ulv som har operert i et område hvor sauen har fortrinn.

Forhåpentligvis kan meningsmotstandere rundt rovdyrpolitikken i Norge opptre dannet og føre en informativ debatt uten bruk av skjellord og harselering. Vår avis har mottatt enkelte debattinnlegg vi mener har vært helt i ytterkant av hva vi kan trykke. Men av hensyn til ytringsfriheten og vårt syn på hvor viktig det offentlige ordskiftet er i et demokrati, har vi med små endringer latt innleggene komme på trykk. «Kjør debatt.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags