Rovdyrforvalter Hove bommer

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

I Oppland Arbeiderblad den 31.08. kommer leder i rovviltnemnda Aud Hove med feilaktige opplysninger. Disse er delvis identiske med påstander fra Norges Bondelag som tidligere i år påsto at ulveangrepene i Hurdal og Hadeland var en «varslet katastrofe». De har alle lagt skylden for angrepene på manglende felling av ulv i ulvesonen sist vinter. Dette er faglig helt feil. Det burde Bondelaget og Hove vite!

«Det er klart at når antall ulv vokser, så vil flere ulv komme dit ulven ikke skal være» sa rovviltansvarlig Einar Frogner til VG i sommer. Denne påstanden er faglig feil. Stortinget har sagt at det ikke skal forekomme yngling av ulv eller revirmarkerende par utenfor ulvesonen. Det betyr at det kan forekomme streifulv utenfor sonen uten at denne skal få dødsdom. Ulven er ikke avfredet utenfor ulvesona, slik Bondelaget later til å tro. Bondelaget bløffer opp et ulvehysteri som ikke er faglig forankret. Slike påstander burde de holde seg for gode for, men i kampen mot ulv er tydeligvis ikke kunnskap viktig.

Disse villfarelsene som Bondelaget og andre har frontet i media viderefører nemndsleder Aud Hove. Hun legger seg på samme, feilaktige argumentasjonsrekke når hun hevder: «….det som utspelte seg på Hadeland er eg redd vil skje att dersom ikkje Vidar Helgesen og departementet godkjenner ei regulering av ulvestamma i Norge for vinteren 2017/2018».

Den alvorlige ulvesituasjonen med omfattende skader på sau på Hadeland og i Hurdal og Gran i sommer hadde ingen sammenheng med antall ulv i ulvesona eller at forslag om jakt i ulvesona sist vinter ble gjort ugyldig, slik både Bondelaget og nemndsleder Hove insinuerer. Slike feilaktige påstander burde de holde seg for gode til å spre. Om Norge hadde utryddet all norsk ulv så hadde vi likevel hatt en alvorlig skadesituasjonen på Hadeland i sommer! Å bruke et dramatisk ekstremtilfelle som utgangspunkt og mål er faglig feil. Dette er partipolitikk, ikke rovdyrforvaltning, Hove, og her blander du rollene på en utilbørlig måte!

Å skyte masse ulv som ikke har gjort skade, og som tilhører stabile og forutsigbare ulveflokker i ulvesona er og blir ulovlig. Det er i strid med Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Og det er skrekkelig dårlig forvaltning av vårt mest trua landlevende pattedyr, som er en kritisk trua art og fredet av Kongen i statsråd. Naturvernforbundet understreker at debatt og forvaltning av ulv må gjøres ut fra kunnskap og ikke påstander, myter eller hva næringsinteressene tror. Det er dumt at en viktig organisasjon som Bondelaget sprer usannheter. Det er enda verre at rovviltforvaltningen v/nemndsleder Hove tror på disse framfor å bruke tilgjengelig og oppdatert forskning, slik mandatet til nemdna faktisk er.

Nemdsleder Hove sier videre «Vi kan ikkje leve med ei ny runde lik den vi fekk som resultat av avslaget på felling av ulv den 21. desember 2016!» Hva var resultatet av dette avslaget? Ulvene i ulvesona har heller ikke i år tatt sau. Insinuerer nemndslederen at Hurdalsulven var et resultat? I så fall er det helt feil. Hvilket resultat kan hun som rovdyrforvalter ikke kan leve med? Det er viktig å understreke at nemnd 4 og 5 sitt vedtak i september i fjor var ulovlig. Helgesen forholdt seg kun til norsk lov og våre internasjonale forpliktelser da nemndenes ulovlige vedtak ble kjent ugyldig 21. 12. 2016. Det var nemndene som gjorde feil, ikke miljømyndighetene. At nemndsleder Hove forsøker å forvrenge sannheten er oppsiktsvekkende. Da forholder hun seg ikke til lover, forpliktelser og kunnskap slik hun skal gjøre.

Hove forsøker også å presse fram miljømyndighetenes klageavgjørelse før valget, men burde vel heller som rovdyrforvalter legge vekt på at klagebehandlingen må være kunnskapsbasert og tilfredsstillende. Vi minner om at nemnd 4 og 5 i år har vedtatt å skyte ulvebestanden ned under bestandsmålet, altså i strid med Stortingets vedtak. Naturvernforbundet synes det er en underlig rolle nemndslederen tar gjennom å legge press for å få til en hasteavgjørelse framfor et faglig basert og juridisk grundig vurdering av saken. Dette viser en uansvarlig holdning til naturforvaltning når avgjørelse før valget settes høyere enn en kunnskapsbasert klageavgjørelse. Dette er en uakseptabel rolleblanding mellom rovdyrforvaltning og partipolitikk som ikke er norsk naturforvaltning verdig. Særlig ikke når vi snakker om forvaltning av rødlista og trua arter i norsk natur.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags