Vi ser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus nettopp har innvilget fellingstillatelse på en ulv i Nannestad. I følge vedtaket gis tillatelsen fordi «fare for skade er stort». Dette er altså en streifulv, på vandring etter make. Streifulver vandrer som regel videre etter kortere eller lengre tid og Rovviltets Røst ser med bekymring på denne utviklingen der fellingstillatelse på ulv som ennå ikke har gjort skade, innvilges etter en telefonsamtale fredag ettermiddag og der 3 ukers klagefrist er et hån mot organisasjoner som ønsker å klage. Rovviltets Røst har likevel sendt inn en klage de hovedargumentet vårt er at det foreligger en samarbeidsavtale med Sveige om å etterstrebe å finne DNA på ulver man ikke vet opphavet til, slik som denne .

I følge Østlendingen 30 april stod det følgende å lese, etter at det var funnet ulvespor i Aumdalen på Tynset: «Beitelag i området søkte om skadefellingstillatelse etter at ulven ble observert i et beiteprioritert område torsdag. Miljødirektoratet avslo, og viste til at Norge og Sverige har en avtale om å ta vare på genetisk viktig ulv, og at det på svensk side er genetisk viktige individer man ikke har oversikt over hvor oppholder seg for tida.»

Spørsmålet Rovviltets Røst da stiller seg er: «Hvorfor blir det ikke praktisert liknende avgjørelser i Nannestad?» Når man vet det finnes genetiske viktige individer på svensk side som man ikke har oversikt over burde man etterstrebe innsamling av møkk, hår eller liknende FØR det evt gis fellingstillatelse. Erfaring viser at man klarer å samle i sammen flere tiatalls jegere når det er snakk om å felle ulv: – Vi har flinke folk i fellingslagene som er raskt på plass, sier Kjetil Ulseth, talsperson for beitelagene, - så hvorfor ikke bruke de ressursene til å finne ut hvilken ulv det er snakk om?

Norge har tidligere gått i baret ved å felle genetisk viktige individer på vandring og Rovviltets Røst mener vi ikke har råd til å felle flere. I artikkelen i Varingen 14 mai er Miljøminister Ola Elvestuen sitert: «Vi tar alltid beslutninger basert på et faglig og grundig kunnskapsgrunnlag. Ulvebestanden i Skandinavia har en høy grad av innavl. Det er derfor viktig at vi har oversikt over genetisk viktige individer.» For Rovviltets Røst virker dette svært bekymringsfullt at man sier èn ting i teorien mens man i neste øyeblikk gjør noe helt annet.