Ulvens herjinger

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Åpent brev til de som er ansvarlige for dagens rovdyrpolitikk.

Gjør det ikke noe med dere politikere som er ansvarlige for dagens rovdyrpolitikk, hvis dere leser slike oppslag som sto i Nationen mandag 29. august, o.l. Når skal dere innse at dette ikke kan fortsette år etter år? Synes dere det er greit at Mona Skancke Lierhagen og Tor Arne Lierhagen må slutte med sau på grunn av at dere bestemmer at vi skal ha store forekomster av massemordere gående løse i våre beitemarker? Og hvilken nytte har vi av ulven?

Jeg har levd det meste av mitt liv uten at det så godt som fantes ulv her i landet, og hørte aldri at noen hadde savnet den de 100 årene den var borte. At den med menneskelig hjelp ble reetablert og fredet på 1970-tallet er den verste forbrytelsen mot Bygde-Norge i nyere tid. Dette er faunakriminalitet av verste sort som våre Stortingspolitikere må ta skylda for. Er dere helt blottet for medkjensle med slike som sauebøndene i Rendalen og mange andre i samme situasjon? Og synes dere det er helt i orden at folk i deler av Bygde-Norge må leve med denne rovdyrtrusselen hver beitesesong?

Det er noe som heter å forebygge, det vil si å ta ut disse skadedyrene før de gjør skade, og ikke vente til de har drept og massakrert flere hundre sauer? Dere må innse at den eneste måten å få bukt med dette på er å ha stående fellingstillatelse på ulv som befinner seg i prioriterte beitemarker – hele året. Og for å gjøre det effektivt må det innføres skuddpremie. Hvordan kan dere bestemme at det største og farligste hundedyret skal kunne ferdes fritt i våre utmarker når vi vet hvor strenge båndtvangsrestriksjoner som gjelder våre jakthunder m.m.?

Synes dere det er i orden at store områder av våre verdifull beitemarker ikke skal kunne benyttes til å dyrke den billigste og reneste maten på grunn av store rovdyr? Om sauen blir borte tar de like gjerne større husdyr. Det finnes ikke noe dyr i Skandinavia som er for store for ulvekjeften. På Nasjonal Geografikk ble det for en tid siden vist en film hvor en ulv alene drepte en bison.

Har dere ingen kunnskap om hvorfor ulven måtte utryddes siste halvdel av 1800-tallet? Den gjordet livet uholdbart for dem som produserte mat på landsbygda, og det var en livsnødvendighet å få fjernet den. Den gang ble de som produserte mat verdsatt, for maten var jo livsgrunnlaget da som nå. Men i dag vet vel ikke storparten av befolkningen hvordan maten blir produsert, og alt arbeidet som ligger bak, de vet bare at dette er noe de får kjøpt på super’n. Og er det ikke et paradoks at det er disse, som ikke har noe forhold til norsk matproduksjon, som utgjør flertallet om vi skal ha ulv eller ikke i Norge? De som må leve i dette helvetet blir knapt hørt.

Mener dere det er i orden at de som prøver å livnære seg på dyrehold i de deler av landet hvor det er størst forekomster med ulv, samme med andre store rovdyr, i all framtid skal måtte leve med denne trusselen som truer deres eksistensgrunnlag? Når skal det gå opp for dere at det må drastiske tiltak til for å få en slutt på dette vanviddet?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags