Fortsatt feilinformasjon fra NINA

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Rovdyrforskere fra Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) hevder i et lengre debattinnlegg i Østlendingen at kritikken som rettes mot deres virksomhet er feilaktig og preget av en «egen agenda». Kritikerne på sin side vil hevde at det er forskerne selv som følger en lenge innarbeidet agenda, og mangler evnen til å se objektivt på det som foreligger av vitenskapelige fakta vedrørende reintroduksjonen av ulv i Skandinavia. Vi skal huske at NINAs forskere står under ledelse av blant andre en annen Nina med helt spesielle særinteresser, nemlig WWFs generalsekretær Nina Jensen, og det er følgelig ikke å undres over at det stilles spørsmål ved organisasjonens objektivitet.

La oss kort gjennomgå det som er publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift om den genetiske opprinnelsen til dagens frittlevende ulv i våre områder. For det første er det full enighet om at det ikke er en opprinnelig skandinavisk ulvestamme vi har å gjøre med, den stedegne stammen er utryddet og erstattet med individer av fremmed genetisk og geografisk opprinnelse. Bare dette ville i alle andre tilfelle enn nettopp ulv ført til at arten ville blitt behandlet som en fremmed organisme i henhold til Naturmangfoldloven, som sier at en fremmed organisme er: «En organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer naturlig på stedet». Det må nemlig i forvaltningen skilles mellom art og genetisk bestand innen arten - ulv og tam hund er som kjent samme art. Forholdet mellom norsk villlaks og rømt oppdrettslaks er av flere blitt brukt som eksempel: De førstnevnte bestandene er en verneverdig del av vår naturarv, oppdrettslaksen er en ikke hjemmehørende og ikke ønsket fremmed organisme i naturen. Det det nå handler om er å bringe på det rene om det er oppdrettsulv vi har å gjøre med, eller ikke. Her står NINAs forskere seg slett, sammenlignet med kompetansen til nasjonale og internasjonale universitetsmiljøer. Det den norske forvaltningen hevder - at genetiske undersøkelser viser at dagens forekomst av ulv i Skandinavia er et naturlig fenomen - er rett og slett ikke riktig. Takket være arbeidet til en privatperson, lege og veterinær Hallvard Dahle, har det nå for første gang kommet søkelys på Uppsala Universitets publikasjoner fra tidlig 2000 tall. Her slås det først (i 2001) fast at de opprinnelige hanndyrene som etablerer dagens stamme ikke kommer fra hverken Russland eller Finland. Det er rett og slett statistisk umulig (mindre enn 1 prosent sannsynlighet) at dyr med tilsvarende genetiske signaturer forekommer i disse nabolandene. Deretter følger en publikasjon fra 2003 som sammenligner dagens ulv med a) den opprinnelige skandinaviske stammen b) tamme hunder og c) et materiale med finsk og russisk ulv. Av disse tre alternativene er dagens stamme mer lik den «østlige» ulvevarianten enn alternativ a og b. Det man derimot alltid unnlater å nevne er at Russland er ganske stort, og HVOR i Russland hentet man sitt sammenligningsmateriale fra? Ved nøye lesning ser man at det dreier seg om regionene Tver og Smolensk, det vil si områder på samme breddegrad som Hviterussland og Baltikum. Opprinnelsen til den finske komponenten i materialet er ikke offentliggjort, men hovedpoenget er at dette ikke beviser naturlig innvandring. Siden andre mer spesifikke undersøkelser ikke er gjort vet vi i realiteten intet. Ulv fra Italia vil også falle ut som mer lik dette materialet enn lik den opprinnelige skandinaviske ulvestammen. Det hører med til historien at etter disse publiseringene, samt offentliggjøringen av hund-ulv hybridene fra Østfold i samme tidsrom, utestenges Uppsala Universitet som leverandør av genetiske undersøkelser til det skandinaviske ulveprosjektet. Dette er grunnen til at Stortinget har bedt den norske regjering om å igangsette ytterligere genetiske undersøkelser av ulv i Skandinavia. Mulig innslag av gener fra tam hund står korrekt nok også på programmet, men genetisk og geografisk opprinnelse fremstår som stadig mer viktig. Vi forventer og krever derfor at Stortingets beslutning iverksettes uten ytterligere trenering og opphold fra de statlige instanser som faktisk har som oppgave å ivareta vår felles naturarv, snarere enn det motsatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags