Berit Helbergs fantasiverden

Arkivfoto

Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerBerit Helberg har i det senere hatt noen virkelig opplysende og lærerike innlegg om forholdet sau – ulv. I sitt svar til Einar Frogner i OA 1. november skriver Berit Helberg at norsk hvit sau ikke er egnet til å gå i utmarka. Og for å underbygge sin påstand har hun en lang redegjørelse om at «Norsk hvit sau er en norsk rase av crossbredtypen som egentlig er en syntetisk rase», og skriver videre; «Svinntallet er det tydelige beviset for at denne rasen ikke hører hjemme i utmarka». Hva denne redegjørelsen har å si i forholdet sau – ulv lever vel bare i Berit Helbergs fantasiverden.

Hun skriver; «Hva er det egentlig som skal til for å få dere til å ta innover dere de tallene som ligger offentlig, og innse at sau ikke har det bra i Norge, og at ulv og andre rovdyr blir utryddet fordi dere insisterer på å leve i en tid da det var stolthet i å drepe rovdyr og fjerne dem fra jordens overflate? Sauer dauvver av seg selv, og rovdyra – særlig ulven – må lide»? Det Berit Helberg her fabler om har ikke noe med virkeligheten å gjøre, men lyder sikkert som harpemusikk i rovdyrvernernes ører. Alle slags beitedyr hadde det stort sett bra i Norge før den nye ulvestammen ble plantet her fra midt på 1970-tallet og utover mot tusenårsskiftet, og fredet sammen med andre store rovdyr. Det er i kjølvannet av denne miljøkriminaliteten at massemordene på husdyr, hjortedyr, jakthunder o.l. begynte.

I et tidligere innlegg skriver Berit Helberg at hun «er tom på en god måte etter å ha tilbrakt helga i Oslo under den store demonstrasjonen» for ulv. Og her har hun nok fått ny næring til sine fantasier, men det virker som hun fremdeles er tom for det folk forbinder med sunt og praktisk folkevett.

Berit Helberg sier hun kjenner en snekker og en baker som begge har måtte slutte i sitt yrke på grunn av visse omstendigheter. Dette bruker hun som eksempel på at sauebøndene også bør finne seg noe annet å gjøre, slik at ulven får gå i fred. – Hun skriver bl.a. «Nå når stadig flere velger sunnere og mer miljøvennlig meny, for ikke å glemme at mange bevisst velger vekk sauekjøtt på grunn av den stygge behandlingen av rovdyr i konflikten, skal da sauebonden gjøre det som verken snekkeren eller bakeren kunne, nemlig å tvinge forbrukeren til å spise det han nekter å slutte å levere»? Hva mener hun med at folk bør velge bort sauekjøttet? Mener hun at kjøtt foret opp i store dyrefabrikker på dyr som aldri kommer ut i dagslys, og som blir foret opp på soya og forskjellige kunstige tilsetningsstoffer er et bedre alternativ i vårt kosthold, enn norsk sauekjøtt som hovedsakelig blir produsert på den mest varierte og rike plantekosten som finnes i våre utmarker?

I OA 2. november i sitt svar til Gunnar Løkkebo innleder hun med; «Jeg trenger egentlig bare en eneste setning fra innlegget ditt, for å se at du ikke aner hva det dreier seg om». Og den setningen lyder slik «Ulven medfører at beitedyrene utryddes fra kulturlandskapet, som dermed gror igjen». Men Berit Helberg vet tydeligvis hva det dreier seg om, og kommer med følgende opplysende replikk; «Du mener altså at det er ulven som sørger for de ca. 120.000 sauene som går med av ryggvelt, flått, jurbetennelse, beinbrudd, fastsitting osv.? Nå har antallet sau som går med av andre årsaker enn rovdyr økt til 120 000. Dette argumentet går igjen i nesten alle innlegg fra disse rovdyrvernerne, og som ikke har evne og vilje til å innse at det var etter ulvens inntog i våre beitemarker at de store tapstallene begynte å florere. Ulven er en av verdens verste rovdyr og lystmorder. Det viser de forferdelige massedrapene i saueflokkene vi stadig er vitne til, i tillegg til alle drapene på jakthunder og alle andre levende vesener som befinner seg i vår vakre natur.

Jeg hørte aldri om slike tapstall før ulven med menneskers hjelp igjen inntok våre beitemarker. – Jeg kjenner meg ikke igjen i Berit Helbergs fantasibeskrivelser. Jeg drev selv med sau i mange år i områder uten større rovdyr enn rødrev, som kunne ta en lamunge i ny og ned, men ellers hadde jeg minimale tap på utmarksbeite.

Til slutt, Berit Helberg, kom deg ut og bort fra din fantasiverden, og opplev virkeligheten og hverdagen slik den fortoner seg for dem som opplever å finne store deler av sin sauebesetning massakrert av denne lystmorderen du setter så høyt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags