Private barnehagekonsern 

Av
DEL

MeningerI en pressemelding fra K-dep 29.05. uttrykker Sanner bekymring for at barnehagenes prosentvise avkastning er betydelig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Oslo børs. Totalt sett er avkastninga på fire milliarder, økt med 16x på åtte år, i hovedsak fordelt på en håndfull massive konsern.

I 2017-regnskapet har Trygge Barnehager (som eier to av barnehagene i Gjøvik kommune) et årsresultatet 923 millioner kroner. Pengene kommer fra barnehagene som har betalt inn konsernbidrag til morselskapet Trygge Barnehager (kilde: Haugesunds Avis).

Det er flere årsaker til at dette ikke kan finansieres i et stramt kommunalt budsjett. Agenda Kaupang har på oppdrag for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gjort en sammenlikning av lønnsdata som viser at gjennomsnittlig årslønn ligger opp mot 16.300 kroner høyere i kommunale enn private barnehager. Rapporten, med underbyggelse fra Telemarksforskning peker også på at lavere bemanning pr barn gir mer i gevinst.

De har 4000 ansatte, og med 16000 mindre i lønn gir det 64 millioner, kun en brøkdel av utbyttet.

Sitat Høyrestatsrådens pressemelding: I enkelte tilfeller kommer ikke transaksjonene barna til gode. Eksempler er barnehagenes kjøp av fritidsleiligheter eller feriehus i utlandet til bruk for ansatte, gaver til andre formål og uttak av svært høy lønn, viser BDO-rapporten. (sitat slutt)

Satt på spissen: Skal vi bruke kommunebudsjettet på bungalower på Bali?

Dette er et Klasseeksempel på hvordan pengene forsvinner oppover i systemet– for vi lever i et klassesamfunn. Arbeiderklasse, altså lønnsarbeiderene eier ikke sine egne produksjonsmidler, fordi kropp og sjel er satt i pant til store finanskonsern og banker. Og man er dømt til å slave for gjelda på dårlig lønn for å sikre overskudd hos andre kapitalistiske og private aktører, der profitten styrer.

Poenget er at når kommuner finansierer private barnehagekonserns ekstreme utbytter, så skjer det to ting – 4 millarder kroner i egenkapitalvekst (en 16x på åtte år) som kunne vært brukt på offentlige barnehager går rett i lomma på eierene, og regninga sendes til arbeiderene ved å gi dårligere lønnsvilkår. Disse fire millionene matcher nøyaktig den fattigsdomspakka Rødt foreslo i statsbudsjettet.

Dette innebar

  • Gjeninnføre barnetillegget i uføretrygden
  • Øke minstepensjonen for både aleneboende og gifte/samboende
  • Øke overgangsstønaden som enslige forsørgere med lav inntekt kan søke om
  • Øke særfradraget for enslige forsørgere
  • Øke engangsstønaden ved fødsel og adopsjon
  • Økt barnetrygd tilsvarende en tredjedel av etterslepet siden 199

Oppsummert: selvsagt trenger vi private barnehager, ideelle (menighetsbarnehager som eksempel) og «metodebaserte» som Steiner-barnehagene. Vi trenger også enkeltstående privatdrevne barnehager. Men vi trenger IKKE å sende 4 milliarder ut av det offentlige systemet for noen få konserneieres massive vinnings skyld. Rødt vil jobbe imot en slik politikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags