#metoo-kampanjen har vist oss at seksuell trakassering og overgrep er et samfunnsproblem. Nå må #metoo få politiske følger.

Visste du:
- At 1 av 10 norske kvinner blir utsatt for voldtekt i løpet av livet?
- At de fleste som blir voldtatt, kjenner gjerningspersonen fra før?
- At en tredjedel aldri snakker med noen om overgrepet?
- At 123 000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på jobb hver måned?
- At 2000 personer bor på krisesenter i Norge i løpet av ett år?

Tallene er dramatiske, trolig er det store mørketall i tillegg. Etter at debatten om #metoo har rast nesten et halvt år, er det på tide å gå fra å snakke om problemet til å diskutere løsninger. Rødt har derfor fremmet et representantforslag for Stortinget, som inneholder syv tiltak mot seksuell trakassering:

1.Kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt må inngå i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.

2.Barneskoler ungdomsskoler og videregående skoler skal gjennomføre obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt for elevene. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.

3.Det må sikres et lavterskeltilbud i alle kommuner med tverrfaglig kompetanse for personer som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle krenkelser.

4.Det trengs en utredning av hvordan arbeidet mot seksuell trakassering kan styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom Arbeidsmiljøloven og i forskrifter. Utredningen skal innbefatte den lovpålagte opplæringen av verneombud og ledere.

5.Det bør nedsettes et offentlig utvalg som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, undersøker hvilke faktorer som påvirker faren for trakassering, og foreslår tiltak som minsker denne risikoen.

6.Det bør iverksettes en nasjonal informasjonskampanje i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet om seksuell trakassering.

7.Likestillings- og diskrimineringsnemnda må få kompetanse til å håndheve saker om seksuell trakassering.

Om forslagene får flertall eller ikke, er opp til de andre partiene.

Lørdag 3. mars vil vi stå i gågata i Gjøvik for å markere en nasjonal aksjonsdag som setter fokus på rettsikkerhet for kvinner.