Rødt snur ryggen til Raufoss-industrien

NY RV 4: Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen kritiserer partiet Rødt, fordi partiet stemte mot utbygging av Rv 4.

NY RV 4: Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Bjørn Jarle Røberg-Larsen kritiserer partiet Rødt, fordi partiet stemte mot utbygging av Rv 4. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet var en gledens dag da fylkestinget 18. juni vedtok å prioritere helhetlig utbygging av Riksveg 4 som det viktigste av Innlandets veiprosjekter i ny Nasjonal Transportplan (NTP). Nesten hele fylkestinget samlet seg bak å sette veien øverst på prioriteringa vår. Men et unntak var det: Partiet Rødt. De ville slett ikke ha med veien i NTP i det hele tatt.

Hver gang vi i Arbeiderpartiet diskuterer vei, er det folk fra Raufoss-industrien som forteller hvor viktig det er å komme videre med en skikkelig opprusting av rv4. Det er vanlige ansatte industriarbeidere, det er tillitsvalgte fra fagforbundene og LO, det er bedriftsledere – alle sammen er enige om at et løft for rv4 er et løft for industrien. Ja, ikke bare et løft – dette fremheves som det aller viktigste vi som politikere kan bidra med for å bedre vilkårene for industrien, styrke konkurransekraften og gjøre arbeidsplassene tryggere.

Rødt liker å framstille seg som at de tar kampen for arbeidsfolk og for fagbevegelsen. Men her svikter de fullstendig. Da Rødt i fylkestinget argumenterte for hvorfor de ville ta rv4 ut av NTP-prioriteringen, la de vekt på hva Naturvernforbundet mente om veien.

Men ikke et eneste ord om hva LO mente. Ikke et ord om hva fagbevegelsen mente. Ikke et ord om hva industriarbeiderne mente. Det var ingenting i Rødts argumentasjon som viste at de hadde fått med seg noe som helst av den debatten som har vært rundt veien i lange tider, og intensivt i OA de siste månedene.

Rødt ble stående alene i motstanden sin mot rv4. Heldigvis. Ikke engang erklærte miljøpartier som MDG, SV eller Venstre stemte mot utbyggingen av rv4.

Men Rødt valgte å snu ryggen til det som av arbeidsfolkene i industrien pekes på som særdeles viktig: Å få realisert veien så snart det lar seg gjøre, slik at kapasiteten kan økes, konkurransekraften kan styrkes og både arbeidsfolk og tungtransport kan slippe å kaste bort verdifull tid og mange ekstra kilometer og mil. Det har også en positiv miljøside.

Norsk industri har verdens strengeste klima- og miljøkrav. Legger vi til rette for at den kan skape mer og styrke sin konkurransekraft mot langt mer forurensende industri i andre land, tjener klimaet på det. Arbeiderpartiet er overhodet ikke i tvil om at i denne saken er det et fullstendig blindspor å lytte ensidig til naturverninteressene. Rødt har stilt seg på feil side.

Men gladsaken består: rv4 er prioritert øverst. Og gledelig nok var det kun Rødt som valgte å vende ryggen til industrien og arbeidsfolks interesser i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags