Alt er ikke greit i Oppland. Ungdommene våre sliter

SLITER: Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Det viser den seneste Ungdata-undersøkelsen.

SLITER: Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Det viser den seneste Ungdata-undersøkelsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSvært mange unge i dag opplever at de ikke har noen å gå til når de sliter, avdekker en helt fersk rapport fra Røde Kors. Helsesøstre sier at de må avvise unge i døra, og at de ikke har tid til å jobbe forebyggende.

Bak alle tall er det et barn du kjenner. Det kan være nabogutten, eller den unge ekstrahjelpen i matbutikken.  Er du en av dem som ikke helt vet hvordan du kan bidra? Da bør du lese videre.
I en
helt fersk rapport har Røde Kors spurt ungdommer selv hvem de søker støtte fra. Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. En av fire av ungdommene i undesøkelsen holder problemene for seg selv.

De snakker ikke med noen.

Nesten ingen av ungdommene søker først støtte fra voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. De fleste snakket med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Disse funnene gjør oss bekymret. Hva med ungdom som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med?

For oss er disse funnene en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan.
Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010.

En av fem jenter på ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. I Oppland er det registrert 221 henvendelser til Røde Kors sitt samtaletilbud Kors på halsen hittil i år, en økning på 16 prosent sammenliknet med samme periode i 2017. Gjennomsnittsalderen er 14 år, og 41 prosent av henvendelsene kom fra gutter.

Ungdommene fra Oppland forteller at de har tanker og følelser de synes er vanskelig å snakke om med andre. Selvmord er et tema som ofte går igjen i samtalene med Kors på halsen. Vennskap og forelskelse er også temaer som ofte kommer opp. Det mest omtalte teamet fra ungdommene i Oppland hittil i 2018 er selvmord. Nummer to på lista er venner, etterfulgt av tristhet/nedstemthet.

Røde Kors i Oppland ser med bekymring på trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen. Dette er våre oppfordringer til alle i fylket:

Til deg som er voksen, vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. I en travel hverdag er det lett at vi haster forbi uten å si hei eller spør hvordan det går. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker. Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for lokalmiljøet og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:

  1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.
  2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 prosent stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.
  3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.

Til deg som er ungdom. Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tørr å spørre om hjelp om du sliter.
Alt er
ikke greit i Oppland, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives.

Gjennom våre frivillige aktiviteter ser vi daglig kraften i det å bry seg.

La oss gjennomføre høstens skolestart og kommunebudsjettprosess med ett klart mål: flere unge i Oppland skal ha trygge voksenpersoner rundt seg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags