En viktig tid

Av
DEL

MeningerVi går i møte en viktig tid for bygging av et helt nytt fylke. Vi har fått et enda mer kraftfullt parti til å kunne gjøre det. I sum har Hedmark og Oppland offensive ressurser innenfor både næringsliv og tyngre kompetansemiljøer.

 Et viktig tilskudd vil også om ikke lenge komme i form av et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Da kan vi få et framtidsrettet helsetilbud på linje med andre sentrale deler av landet. En nødvendig ambisjon for oss er å få til et nytt og enda bedre samspill på tvers av de tidligere fylkesgrensene. Det trengs for å få attraktive byer og tettsteder, og å få til bærekraftig vekst i arbeidsplasser og i befolkning. Dermed kan vi også styrke innlandets nasjonale posisjon i mangt og mye.

En nøkkel i dette er utviklingen av en modernisert og effektiv transportstruktur, også øst-vest.- for veisystemet med biler og busser- for jernbanesystemet blant annet også med vår felles ønskede sammenknytning av Gjøvikbanen med Dovrebanen. Det skjer heldigvis mye positivt akkurat nå, både med E6-og Dovrebaneutbygging. IC må realiseres raskest mulig. Gjøvikbanen er ikke nevnt i uttalelsen, men jeg forutsetter at våre tidligere vedtak om mer langsiktig satsing på sammenknytningen ligger fast. er veldig viktig sett fra Gjøvik at vi står sammen i Innlandet AP om å utvikle et balanser likeverdig transportsystem på begge sider av Mjøsa for å få til best mulig integrasjon i innlandet, ja, utvikle et est mulig felles bolig- og arbeidsmarked i vårt nye fylke.  

Derfor er jeg svært glad for den klare prioriteringen som er gitt nå om å få på plass rv4-parsellen fra Raufoss via Gjøvik til ny Mjøsbru, med tunnel under Gjøvik. Jeg ber om at det fra Innlandet AP arbeides kraftfullt med å få til dette. Det vil nemlig være en suksessfaktor for å lykkes med øst-vest integrasjonen. En slik utvikling med mer effektiv veiløsning vil også være helt nødvendig av hensyn til framtidig sykehusutbygging.

Det må arbeides for å få prosjektet inn i NTP-arbeidet, og det gjelder å utnytte det tidsvinduet som nå er der i forbindelse med at Nye veier allerede snart bygger vei gjennom Gjøvik kommune. Rv4 nord via Gjøvik til Mjøsbrua bør inn som en del av deres portefølje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags