Innlandet kontra to fylker

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerInnlandet er en konstruksjon oppfunnet i senere tid. I tidligere tider het det Opplandene, vest og øst.

Hedmark vil gjerne dominere hele innlandet og vil aldri bli Øst-Opplandene igjen, og heller ikke samarbeide innenfor innlandsbegrepet. Et uttrykk for dette er Sykehuset Innlandet, en stor farse som aldri blir realitet.

Se bort fra Hedmark for framtiden og la innlandet som begrep skrinlegges for alltid. Organiser Oppland på en helt ny måte.

I forbindelse med kommunesammenslåing som er på gang, bør det tenkes større. Gjøvik vil bli en større kommune og kalle seg Vestoppland. Nei dette området bør kalles Øst Oppland etter min mening. 

Fylkets politikere bør få i oppdrag å organisere resten av fylket på samme måte. Vest Oppland med senter Dokka/Fagernes. Øst Oppland med senter Gjøvik. Nord Oppland med senter Lillehammer, eller lenger nord. Sør Oppland med senter Gran/Lunner.

Disse kalles Regioner så man slipper å finne opp nye kommunenavn. Fylkeskommunen legges ned, slik at neste myndighet oppover blir Stortinget.

Infrastruktur: Penger til dette oppnås lettere ved å fokusere på det Oppland trenger og ikke «Innlandet» for da stikker Hedmark av med det meste.

Bane: Gjøvikbanen døpes om til Opplandsbanen, og bygges ny med ett eller to spor til Lillehammer. Derfra hele Oppland nordover. Dette forutsetter at nåværende Dovrebanen legges om Elverum og Østerdalen. Hedmarksbanen. 

Veg: RV. 4 må få endret status til E4, dersom ledig, fra Oslo til Dovre. 4 felts veg fra Oslo til Gjøvik eller mjøsbrua.

Opplandsvegen. Ved en slik løsning slipper man bygge ny mjøsbru. Den gamle holder for den trafikken som blir mellom Oppland og Hedmark. Dette forutsetter at E6 legges om Elverum og Østerdalen til Ulsberg. Hedmarksvegen. 

RV. 34 fra Jaren til Fagernes bygges ut til E-vegstandard, erstatter Valdresbanen endelig. Tunnel under Tonsåsens øvre del.

Helsevesen – Sykehus: Ser en bort fra samarbeide med Hedmark, som vil ha sykehus så langt øst i sitt fylke som mulig passer det ut fra forannevnte oppdeling av Oppland med distriktshelsesentre i de fire regionene. Look to Valdres og deres nye senter. Oppland vest. Oppland nord bygger på Lillehammer eller lenger nord. Oppland øst har Gjøvik sykehus. Oppland sør bygger på Gran/Lunner. Alle sentre med akuttberedskap.

Med tiden skal Oppland ha sitt stor sykehus som bygges mellom Gjøvik og Lillehammer et sted. Flott beliggenhet ved Mjøsa. Før veg og bane er en realitet må helikopterbase etableres på ett eller flere steder I Oppland I tillegg til nytt sykehus. Disse realitetene er det viktig å ha for seg dersom vi ser 100 år inn i framtida og legger bort gammelt tankegods som vi har så lett for å henge oss opp i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags