Torsdag 27.september kunne man lese i Klassekampen sitt intervju med Norsk-pakistanske Qasim Ali at han ønsker å forby karikaturer av Muhammed og innføre blasfemiparagraf. Dette begrunner han med at det vil hindre radikalisering og skape mindre konflikter mellom Europa og den islamske verden. Er det virkelig slik at et forbud mot karikaturer er den rette veien å gå for å forstå hverandre bedre? Neppe.

Ytringsfriheten er en grunnleggende og bunnsolid rett vi har stor respekt for i samfunnet vårt, derfor blir det sterke kontraster i sving når en religiøs fanatiker ytrer seg om hva som er greit å mene og hva som er feil å mene, og samtidig mener at de som ikke følger dette burde straffes. Slike tanker er totalt på kollisjonskurs med våre tanker og ideer, hvor det i moderne tid har blitt sett på som en selvfølge å fritt kunne kritisere makt som rår ute i verden.

En innføring av blasfemiparagraf vil selvsagt ikke føre til hverken mer anstendig debatt eller mindre radikalisering, det vil faktisk gi ekstremister økt kontroll over hvilke lover og regler vi skal forholde oss til. Slikt er virkelighetsfjernt og det er gledelig å se mange tar til ordet mot disse tankene. En viktig presisering i innlegget mitt er at selvsagt ikke alle muslimer støtter denne type tankegods, det må vi ha i bakhodet. For slike utsagn fører også til økt mistenkeliggjøring mot de mange som i dag allerede respekterer vårt lovverk. Likevel er det ikke noe grunn til å ikke ta debatten, for motmæle er eneste riktige.

Jeg ønsker å leve i et samfunn der vi må tåle karikaturer, kommentarer og andres meninger, ikke et samfunn der fanatikere uavhengig av religion skal bestemme hvem som kan krenkes av ytringsfriheten og ikke. Skal vi finne en vei til å forstå hverandre bedre og skape mindre splid er ikke dette veien å gå.