Opp gjennom historien har det vært en rekke individer som med sin visdom og innsikt har satt store spor etter seg. Blant de mest kjente kan nevnes Buddha, Zoroaster(Zarathustra), Krishna, Jesus, Muhammed og Confucius. Deres formål ser alltid ut til å ha vært et ønske om å inspirere og hjelpe oss fremover i vår utvikling, men vår måte å ivareta den visdommen de formidlet har som regel vært å gjøre deres lære om til en religion. Da det i tidligere tider ikke var noe media eller særlig kommunikasjon mellom ulike deler av verden, nådde læren de kom med kun et begrenset antall mennesker. I dag er situasjonen helt annerledes. På grunn av media som knytter verden sammen, vil en ny slik lærer i løpet av kort tid kunne formidle sin visdom og inspirasjon til omtrent hele menneskeheten. Vedkommende vil således være her for alle, uavhengig av om en har noen religiøs tilknytning eller ikke.

En ny tidsalder

Omtrent hvert 2000 år beveger hele solsystemet vårt seg på en slik måte at vi flytter oss fra et stjernebilde over til et annet. Dette er et astronomisk faktum og har ingenting med astrologi å gjøre. Mer konkret beveger vi oss nå fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder. Historien viser at i forbindelse med et slikt tids skifte kommer det alltid en ny lærer som bidrar med sin visdom og inspirasjon. Innen de store religionene er denne nye læreren ventet under forskjellige navn som Messias, Imam Mahdi, Kristus og Maitreya.

Share International

Informasjon om tilsynekomsten av en ny lærer for menneskeheten har i mange år blitt formidlet av det internasjonale tidsskriftet Share International som ble startet i 1981 av den nå avdøde kunstneren og forfatteren Benjamin Creme(1922- 2016). I årenes løp har Share International blant annet formidlet mye informasjon om ulike mirakler og tegn som er en av de mange måtene denne nye læreren som kalles Maitreya eller Verdenslæreren, bruker for å vise at han nå er her. Det dreier seg blant annet om bilder av Jomfru Maria som gråter blod, lyskors som kommer til syne i vindusruter, hindu statuer som drikker melk, etc. Video som gir en bra oversikt: https://www.youtube.com/watch?v=eY7LIsOTmL0

Et annet av disse tegnene som nå kan sees på kveldshimmelen, er et stjernelignende objekt som hele tiden blinker kraftig og skifter farge. Her er en video om dette fenomenet:

https://www.youtube.com/watch?v=hX2ujTDVdII&t=211s

En lys fremtid?

Mange overveldes av nyheter om klimaendringer, krig, terrorhandlinger og miljøforringelse og ser derfor mørkt på fremtiden. Vil tilstedeværelsen av Maitreya og gruppen rundt ham som kalles Visdommens Mestre, kunne inspirere oss til forandring? Det vil tiden vise..