Gå til sidens hovedinnhold

Kronikk: Sterkere sammen eller 1+1 = 3

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Reiselivsnæringen vet vi er ei svært viktig og bærekraftig næring for Norge, ikke minst i en tid da vi leter etter erstatninger for frafall av oljeinntekter. Reiselivsnæringen er spesielt viktig for Oppland fylke, Norges største reiselivsfylke. I 2015 satte næringen rekord med 2.6 millioner kommersielle overnattinger med de inntekter som direkte og indirekte genereres av dette. Utrolige 25 % av alle sysselsatte i vårt fylke har arbeid innenfor denne næringa.

Agroturisme er et begrep som brukes internasjonalt for å beskrive den nye og raskt voksende grenen innenfor reiselivet, her hjemme kalt gardsopplevelser eller gardsturisme (herunder kurs/konferanse/selskap på gård). Det er drøyt 20 år siden fenomenet gjenoppstod her til lands i en liten og forsiktig skala som «nisjenæring» eller attåtnæring for noen gardbrukere. Gjenoppstod fordi det har eksistert tidligere perioder da gardbrukere tilbød «helesturisme» i form av opphold på garder og gardspensjonat høyt til fjells for folk som eksempelvis hadde luftveislidelser og som lettere kunne rekreere etter sykdommen i frisk fjelluft.

Hver tid sine utfordringer og sine muligheter. Det kan virke som at mange mennesker i vår tid, preget av urbanisering, stress og mas ønsker å kople av med noe de oppfatter som det motsatte. Kanskje er det idyllisering, men et opplevelsesrikt liv på landet virker attraktivt. Fred og ro er godt for noen, men en for stor kontrast for andre. De vil ha pakker med opplevelser av alle slag fra lokal mat, overnatting i unike omgivelser, varierte lokale kulturtilbud, fysiske aktiviteter og opplevelser de kan erfare og lære fra. De vil ha mange tilbud og mange valg slik at de kan få skreddersydd noe som passer for seg og sin familie.

I dag har vi i vår region et stort antall garder som hver for seg tilbyr deler av en slik «pakke». Lenge var det engstelse for at det ikke var plass til enda flere innenfor dette gardsturisme-markedet, at det ble for mange tilbydere i et skrint marked. Sakte men sikkert tok likevel nettverkssamarbeidet til, ett på begge sider av Mjøsa og ett i Gudbrandsdalen. Med disse nettverkene kom suksessen! Mjøsgårdene er kanskje det tetteste samarbeidet og det som har gitt størst suksess kommersielt, men det viser bare hva en kan få til i fellesskap. Mjøslandskapet er blitt et varemerke på linje med Gardasjøen og Toscana i Nord-Italia eller Provence i Sør-Frankrike. Foreløpig først og fremst kjent i Østlandsområdet og deler av Norge ellers, men det stopper ikke der! Vi er på vei mot noe spennende.

Mange av overnattingstilbyderne rapporterer om stort besøk av familier, ikke bare fra vårt eget land, men også fra Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og USA. Noen har hatt russiske familier til overnatting under veis til Fjordene, hvorpå russerne har vendt tilbake for å overnatte på samme gård igjen på vei hjem! En har hatt en Inuit-familie fra Grønland boende over dager. Par eller små grupper fra Asiatiske land viser seg gladelig å betale firesifrede beløp for å bo helt alene i strandkanten i et ombygget uthus eller i en tretopphytte i svarteste skogen. Prisen for en brudesuite midt inne i en rosenhage med utsikt over Mjøslandskapet er pen - og salgbar.

Matopplevelse er en viktig del av gardsturismen, fordi den er å anse som en «kulturbærer», en inngang til den lokale kulturen. I USA alene viser beregninger at av 160 millioner fritidsreisende amerikanere vil ca. 27 millioner eller 17 prosent ha matopplevelser som en avgjørende grunn for å velge reisemål. I Europa tilsier undersøkelser at markedsandelen er nesten dobbelt så stor, ca. 30 %.

Innovasjon Norge tror på samarbeid i nettverk. Både når det gjelder bedrifter generelt og når det gjelder tilbydere av opplevelser, så viser det seg at de bedriftene som samarbeider er de som har størst vekst og verdiskaping over tid. Derfor har vi bidratt med utløsende midler til samarbeid om distribusjon av lokalmat og samarbeid mellom tilbydere av gårdsopplevelser av ulike slag gjennom hele perioden. Akevittruten var tidlig ute med å pakke opplevelser knyttet til tema, og det siste eksemplet er Seasons of Norway. Det er et selskap som har pakket og solgt gårdsopplevelser fra Mjøsområdet i en testfase. Med årets sesong slår de fast at markeds-grunnlaget er til stede for å tenke større og satse mer. Seasons of Norway tilbyr pakker for utenlandske turister som omfatter helheten av mat, overnatting, kulturtilbud, sportslige opplevelser og læring på gård. De vil bistå den enkelte reisende med skreddersøm når dette er ønsket. Tilrettelegging og tilgjengeliggjøring er et stikkord for virksomheten. Med dette tilbudet har vi et samarbeid som favner hele verdikjeden innenfor agroturisme, og som det blir spennende å følge de neste årene.

Innovasjon Norge tror på samarbeid og derfor har vi også overført dette til egen organisasjon. Hedmarks- og Opplandskontoret er siden 1. juni samlet under èn ledelse. Innovasjon Norge Innlandet vil stimulere til at muligheter utnyttes til bærekraftig verdiskaping i hele Innlandet!

Kommentarer til denne saken