Habitilering / Rehahabitilering av slagpasienter

I år er det hjernens år…..derfor leserinnlegg om

Kunnskaper/ Refleksjoner om Slag

Til å begynne med er en glad for å ha overlevd, det er før en begynner å skjønne hvor tøff opptreningen blir, alle blir heldigvis ikke lam men de sliter med andre skader som ikke synes ……

Slag er så mye mer enn lamelser og språkvanskeligheter, det er en ny situasjon både for pasienten og familien og noe som krever tid å få på plass for alle.

Usynlige (kognitive) vanskeligheter etter et slag er veldig forskjellige og avhengig hvilke områder i hjernen som ble berørt, derfor varierer ettervirkninger veldig og avhengig av grunnlaget før slaget.

Områder som kan være vanskelig og ikke er synlig er :

• Følelseslivet kan bli forstyrret - menneskelige relasjoner blir vanskelige

• Oppfatter/Tolker feil i sosiale sammenhenger / veldig ubehagelig når flere prater samtidig, da blir det kaos i hodet

• Kapasitet/ Energi vesentlig redusert

• Svimmelhet

Mange av ovennevnte vansker er vanskelig å skjønne/ se -når en ikke ha opplevd det selv.

I tillegg til de utfordringer som er nevnt kommer det av og til depresjon/angst - både på grunn av endret livssituasjon og fordi den er fysisk betinget.

Det er viktig å huske at ikke alt la seg ”reparere ” og det kreves mye tålmodighet/ mental styrke av både pårørende og pasienten selv.

Slag er som en fødsel, det må oppleves for å kunne skjønne det. ……, det er mange nye utfordringer som skal løses…..

Dette leserinnlegget er skrevet for å få en bedre forståelse blant folk generelt og for å bidra med mer kunnskap om slag generelt, mange som opplever å bli mistrodd fordi de ser så friske ut

Skal avslutningsvis si at jeg for min del må konkludere med at alle burde tenke seg om- før en ”stempler” uføre for late…..:)

Alle har noe å slite med - og jeg vil understreke at det går bra med mange etter et slag.

Samtidig må jeg nevne at Gjøvik Kommune tilbyr bra hjelp ved Sykdom….

Og i tillegg at det er veldig viktig å ha gode venner…

Hilsen en ”nyslått”  (etter 4 år) pasient