Regjeringen vil vingeklippe et av sine viktigste omstillingsredskap, investeringsselskapet Investinor. I så fall begår den en stor feil.

Topro AS med datterbedriften Topro Industri er den største industriarbeidsplassen på Gjøvik, med over 200 ansatte og en årsomsetning på 260 millioner kroner. I tillegg har Topro Industri datterselskap i utlandet som omsetter for over 120 millioner kroner årlig. Produktene produseres på Gjøvik og selges i EU, USA, Canada, Japan, Korea, Australia og Kina. Potensialet for en videre utvikling av produksjonen på Gjøvik er stort, og denne utviklingen er nødvendig for å trygge arbeidsplassene i framtiden.

Topro AS har vært gjennom en stor og nødvendig omstilling de siste årene. Selskapet har flere datterbedrifter, blant annet i attføringsbedriften Topro Kompetanse, og det nevnte helkommersielle Topro Industri.

De største eierne i Topro AS, som er kommunene Gjøvik, Søndre og Nordre Land, Østre og Vestre Toten, Oppland fylkeskommune og DnB, har vært framoverlente, forutsigbare og langsiktige i sin tankegang. De ser at deres muligheter til å tilføre kapital og utvikle industriproduksjon på Gjøvik er minimal, og har derfor klart tilkjennegitt at det er «ingen langsiktig og prioritert oppgave» for dem å eie og utvikle en bedrift som Topro Industri.

For å kunne vokse og utvikles videre er Topro Industri derfor helt avhengig av å få nye eiere, og de nye eierne bør ikke bare ha nok kapital til å kunne løfte selskapet videre, men vel så viktig er kompetanse på omstilling, vekst og internasjonalisering.

Vi så tidlig at Investeringsselskapet Investinor AS pekte seg ut som en mulig og god framtidig eier for Topro Industri AS. Investinor forvalter penger på vegne av staten, men opererer på samme måte som aktive eierfond (PE-fond): Investerer i bedrifter, utvikler dem og selger seg ut i løpet av 3–7 år. Selskapet investerer alltid sammen med private investorer, blant annet for å sikre at det opererer helkommersielt, uten å ta politiske hensyn.

Sammen med andre private, investorer kan en eier som Investinor løfte Topro Industri til et nytt nivå som vil sikre og videreutvikle de arbeidsplassene vi allerede har. For Topro Industri ville Investinor vært en ideell samarbeidspartner som kunne gitt oss den forutsigbarheten og omstillingen vi ønsker.

Med et pennestrøk i statsbudsjettet for 2017 har imidlertid Regjeringen fjernet denne muligheten. Investinor skal heretter kun investere passivt i små tidligfasebedrifter, og ikke lenger være en kompetent og aktiv eier i bedriftene. Mer kapital til små tidligfasebedrifter er vel og bra, men konsekvensen av Regjeringens forslag er at et effektivt og viktig hjelpemiddel til nødvendig omstilling av norsk industri forsvinner.

En kritisk leser kan sikkert innvende at det må da finnes andre, ikke-statlige investorer som kan løfte Topro Industri? Norge flyter jo over av kapital? Men for oss handler ikke dette bare om kapital. Vi er vel så opptatt av de nye eiernes kompetanse, og deres intensjoner: Hva vil de med eierskapet? Investinor er forutsigbare og langsiktige, de vil bygge et større og sterkere Topro Industri før de selger seg ut. Andre potensielle eiere kan ha andre, mer kortsiktige hensikter, som ikke bidrar til flere og tryggere arbeidsplasser på Gjøvik – heller det motsatte.

Det er sikkert mer trendy å støtte oppfinnere, gründere og små oppstartsbedrifter i den «nye økonomien». Man bør imidlertid ikke glemme det potensialet som bor i bedrifter som faktisk har overlevd den første fasen og som har bevist at de er i stand til å bli ledende innenfor sitt område. I disse bedriftene forgår det daglig et stort og målrettet innovasjons arbeide. Hvis målet er lønnsom vekst i norsk næringsliv, er det større sannsynlighet for å lykkes i slike bedrifter enn i små oppstartsbedrifter. Som bedriftsleder gjennom mange år mener jeg Regjeringen her begår en stor feil.