Gå til sidens hovedinnhold

Kaos rundt regionreformen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV sa sammen med flertallet i fylkestingene i Hedmark og Oppland nei til tvangssammenslåing av våre fylker allerede i 2016. Dette vedtaket ble ikke respektert av den blåblå-regjeringa som sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre sikret et knapt flertall for bruk av tvang i juni 2017. Den 21. august i år åpnet André Skjelstad fra Venstre opp for at Troms og Finnmark kan få fortsette som egne fylker, i strid med stortingsflertallets tvangsvedtak. Dette åpner for flere omkamper, også i den vedtatte sammenslåingen av Hedmark og Oppland.

SV har kjempet for et sterkere regionalt nivå som gjør det mulig å avvikle foretaksmodellen for sykehus, sikre flere midler til regional forskning og innovasjon og større ansvar på områder som samferdsel, næring, miljøvern, landbruk, arealforvaltning og kultur. Dagens regjering har presset igjennom en endring av grenser og kart, men lenge latt oppgaveporteføljen til de nye fylkene sveve i det blå(blå?). I stedet for å nå komme tydelig på banen med hva de nye fylkene skal ha av oppgaver velger altså regjeringspartiet Venstre å gå fra tvang til tvil, og gjennom dette skape usikkerhet rundt fremtiden til hele regionreformen. Det er ingen tvil om at dette er en uønsket reform som har kostet mye både av tid og ressurser. Venstre må nå avklare en gang for alle om regionreformen står eller om døren for omkamper nå er åpnet. Det holder ikke å komme med vage trusler om å frata oppgaver fra fylker som motstår tvangsreformen.

SV konstaterer at man i mediene i Innlandet har hatt en debatt mellom AP og SP om fremtiden for regionreformen. Uavhengig av konklusjonen i de ulike partiene er det hevet over en hver tvil at endrede forutsetninger for reformen krever en ny behandling i fylkestingene. Dersom Venstre nå reelt åpner døren for omkamper vil SV kreve at fylkestingene i Hedmark og Oppland snarest behandler saken på nytt for å avklare eller avslutte videre sammenslåingsprosess. SV er tydelig på at vi alltid har vært imot en tvangssammenslåing av våre fylker. SV forventer at regjeringen snarest avklarer om tvangsvedtak står og sørge for at det flyttes reell makt og myndighet fra etater og direktorater til folkevalgte organer.

Anne Lise Fredlund og Bjørnar Tollan Jordet

Kommentarer til denne saken