Gå til sidens hovedinnhold

Takk til våre politiske motstandere

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen ganger kan det være riktig for politiske motstandere å lete mer etter hva man kan bli enige om enn å søke uenighet og konflikt. Det er nettopp de brede politiske forlikene som har skapt gode løsningene over tid i landet vårt.

Regionreformen er et eksempel på en sak hvor man oppnår et langt bedre resultat dersom man søker samarbeid fram mot de gode løsningene. I Innlandet har vi, etter at Stortinget fattet vedtak om regionreformen, arbeidet oss fram til enighet om en god løsning. Vi i opposisjonen vil på denne måten takke våre politiske motstandere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet for et godt klima i forhandlingene her i Innlandet. Sammen har vi beredt grunnen for etablering av Innlandet fylke i 2020.

Flertallet på Stortinget har nå kommet til en enighet om en fordeling av oppgaver som skal flyttes fra staten og fylkesmannen over til de nye fylkeskommunene. Dette er en reform som flytter beslutninger nærmere der folk bor slik at folkevalgte bestemmer. Det gjør jo at beslutningene tas av politikere som kan gjenvelges eller ikke hvert 4. år. Det gir den jevne innbygger langt større innflytelse. Fylkeskommunen vil få et utvidet ansvar for samfunnsutvikling, samferdsel, næringsutvikling/forskning, kompetanse, landbruk, miljø, klima og integrering. Flere oppgaver vil komme etter hvert.

I denne saken har posisjon og opposisjon i innlandet arbeidet sammen for å finne gode løsninger for innbyggerne. Det er å ønske at det gode klimaet fortsetter slik at vi kan løse våre utfordringer i årene framover.

Kommentarer til denne saken