Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene er ikke i klare for regionreformen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alle kommuner som blir påvirket av fylkessammenslåing får nytt kommunenummer fra 1. januar 2020. For å få oversikt over konsekvenser av dette, må kommunene gå gjennom sine fagsystemer.

En undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført for Kartverket, viser at det fortsatt gjenstår mye arbeid for kommunene. Mange kommuner har ennå ikke kartlagt sine fagsystemer eller hatt dialog med sine IKT-leverandører viser undersøkelsen. Dette bekymrer Kartverket.

En konsekvens av reformen er at kommunene får nytt kommunenummer. I dag finnes det hundrevis av IKT-systemer i kommunene der kommunenummeret er felles koblingsnøkkel. Eksempevis er alle grunnskoler knyttet til sin kommune gjennom kommunenummer i utdanningsdirektoratets databaser.

Koblingene mellom IKT-systemene er komplekse. Det er derfor viktig å få oversikt over om og hvordan kommunenummeret er benyttet i fagsystemene. Målet med kartleggingen er å sikre at ingen data eller datakoblinger går tapt når nytt kommunenummer skal implementeres. Kommuner som trenger bistand fra sine leverandører begynner å få dårlig tid. Kartverket er bekymret for at leverandørmarkedet ikke har kapasitet dersom mange kommuner trenger bistand innenfor samme tidsrom fram mot 1. januar 2020.

Kartverket koordinerer samarbeidet mellom statlige etater og kommuner, avdekker avhengigheter mellom ulike IKT-løsninger og er et kontaktpunkt med faglig støtte for kommunene. Kartverket har utarbeidet nettsider med en sjekkliste som skal sikre tilstrekkelig framdrift. Vi har også dyktige medarbeidere ved Fylkeskartkontoret som følger opp kommunene direkte, og som håndterer spørsmål knyttet til arbeidet som må gjøres.

Kartverkets hovedbudskap er at kommunene som ikke har startet kartleggingen av sine IKT-systemer må starte nå. Dette arbeidet anbefales forankret høyt i organisasjonen både administrativt og politisk. En slik forankring er viktig for å sikre tilstrekkelige ressurser og framdrift. Undersøkelsen viser at personell og tid er en utfordring i dette arbeidet.

Kommentarer til denne saken