Raufoss storhall vs. Håkonshallen

LIKHET: Vestre Toten FrP mener kommunen må ta opp igjen saken om Håkonshallen på Bøverbru dersom politikerne sier ja til finansieringsplanen for en planlagt ny Raufoss storhall.

LIKHET: Vestre Toten FrP mener kommunen må ta opp igjen saken om Håkonshallen på Bøverbru dersom politikerne sier ja til finansieringsplanen for en planlagt ny Raufoss storhall. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Oppland Arbeiderblad 15. mars er det en artikkel om Raufoss storhall (Raufoss fotballhall) som skal erstatte bobla som står der i dag. Asgeir Sveen uttaler på vegne av Raufoss fotball at hallen vil koste 50 millioner. Han sier også at han håper Vestre Toten kommune kan gi en lånegaranti, et engangstilskudd på 4 millioner og et årlig tilskudd på 1 million i 30 år. Han sier også at hallen kan leies ut til andre formål. Det han ikke nevner i artikkelen er at de også ber kommunen om å forskuttere tippemidler og momsrefusjon. De søker om:

 • Engangsstøtte på 4 millioner
 • 1 million i årlig tilskudd til nedbetaling av lån (som skal indeksreguleres)
 • Kommunen forskutterer tippemidler
 • Kommunen forskutterer momsrefusjon

I prosjektskissen er det estimert et lån på 20 millioner. Resten skal finansieres med andre tilskudd og dugnad. Det betyr at kommunen i praksis betaler hele lånet med et årlig bidrag på 1 million.

At dagens hall, bobla, er moden for utskifting er det ingen tvil om. Vi i Vestre Toten FrP er positive til alle tiltak som gir bedre muligheter for folk flest. Raufoss fotball er på mange måter et flaggskip i kommunen. De bidrar til aktivitet og engasjement i kommunen og de bidrar til å sette Raufoss og Vestre Toten på kartet i hele landet med spill i Norges nest øverste divisjon.

Vi i Vestre Toten FrP stiller oss positive til å gi Raufoss fotball den garantien de etterspør. Men det er en liten hake ved det. Vi vil ikke forskjellsbehandle ulike grupper. Derfor vil vi se denne saken i sammenheng med Håkonshallsaken som ble behandlet i kommunestyret 31. januar. Der søkte Bøverbru Vel om 155.000 kroner i kommunalt bidrag for å gjennomføre nødvendige brannsikringstiltak.

Les mer om Håkonshallens historie her:

– Her har dram og skyting gått bra i alle år, utrolig nok 

Storsalen i Håkonshallen er stengt frem til tiltak er gjennomført. De har følgende finansieringsplan:

 • Vestre Toten kommune       155.000
 • Stiftelse Uni Norge                150.000
 • Sparebankstiftelsen              100.000
 • Gjensidigestiftelsen               100.000
 • Dugnad                                 60.000
 • Totalt                                 565.000

Vi i Vestre Toten FrP foreslo å bevilge hele beløpet på 155.000 og at kommunen skulle forskuttere hele beløpet slik at Bøverbru Vel kunne iverksette de nødvendige tiltak. Dette fikk kun våre stemmer med begrunnelse av at dette vil skape presedens i andre tilsvarende saker. Resten av kommunestyret stemte for rådmannens forslag om å bevilge 100.000 under forutsetning av at resten av finansieringen er på plass.

Da vi trakk vår interpellasjon om samlokalisering av fotballhall og brannstasjon, lovte vi å komme tilbake med et bedre forslag. Vi kan ikke se noen forskjell i behandlingen av disse to sakene. All den tid vedtaket i Håkonshallsaken skapte presedens, må kommunestyret si nei til søknaden fra Raufoss fotball. Det vil ikke vi.

Vi vil fremme følgende forslag:

 • Kommunestyret sier ja til søknaden fra Raufoss fotball, men indeksregulering strykes.
 • Kommunestyret tar opp igjen Håkonshall-saken.
 • Kommunestyret gir sin tilslutning til 155.000 og forskutterer hele beløpet på 565.000. Bøverbru Vel kan iverksette tiltakene umiddelbart.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags