Mens vi på Raufoss suger på opprykkskaramellen, tillater jeg meg å gjøre noen refleksjoner om 2018 sesongen, og betraktninger mot 2019. Raufoss Fotball er i ferd med å nå sine målsettinger for 2018;

*Opprykk til OBOS-ligaen for herrer A-lag.

*Opprykk til Norsk Tipping- ligaen for herrer B-lag.

*Potensielt opprykk til Interkrets-ligaen for junior elite. (ikke avklart)

*Et resultatregnskap som ender med overskudd.

*Et balanseregnskap som ender med positiv egenkapital.

*Et ferdigstilt toppidretts anlegg (Nammo Stadion).

Som styreleder er jeg stolt og glad over hva klubben har oppnådd i 2018. Det er veldig mange som bør takkes både av frivillige- og profesjonelle aktører i og rundt klubben. Men jeg vet også at mange av disse takker klubben for at de får være en del av den. I Raufoss Fotball's kultur er klubben større enn individet. Dette er en viktig faktor for suksessen vi har hatt i år og gjelder både de sportslige- og administrative aktivitetene i klubben. Den dagen enkeltpersoner setter seg selv foran klubben, er en på ville veier.

Det er utfordrende å drive bredde- og toppfotball i Norge. Dette er noe Raufoss Fotball har erfart gjennom en årrekke. Dette har ført til at klubben har en betydelig gjeld. Det må da legges til at Raufoss Fotball i samme perioden har bygd anlegg for 40-45 millioner brutto, som i dag benyttes av topp,- og ikke minst breddefotballen. Raufoss Fotball betjener nå sin gjeld i henhold til avtalte betingelser med sine långivere. Ledelsen har full fokus på nøkternt kostnadsforbruk og styrer klubbens økonomi med positive resultater ved årets slutt. I tillegg styrkes egenkapitalen.

Vi har imidlertid gjennom 2017/2018 opplevd uventede hendelser som har gitt oss likviditetsutfordringer. En hallkollaps og en så snørik vinter som vi hadde i 2018 er ikke lett å ta inn i budsjettene. Dette har gitt klubben ekstra kostnader på cirka 800.000 kroner gjennom sesongen. Dette har igjen ført til at noen av våre leverandører ikke har fått sine betalinger i henhold til avtale. Dette beklager vi, men mener vi har god kommunikasjon med de det gjelder.

Christian Johnsen og Manu Harvas har vært arkitektene bak klubbens toppsatsing og treningskultur. De har sammen med spillerne jobbet målbevisst og strukturert, samtidig som treningsmengdene har økt. Dette førte til opprykk til OBOS-ligaen i andre forsøk. I tillegg arbeides det med å innføre de samme holdningene til våre satsningsgrupper i G19 og G16.

Gjennom 2018 har klubben innledet gode samarbeidsprosjekter med flere lokale klubber (Toten, Kolbu/KK, Reinsvoll, N. og S. Land). Vi mener dette er veien å gå for å skape økt kompetanse, engasjement og utvikling i hele regionen. Vi vil fortsette dette samarbeidet også i 2019, men ønsker samtidig å invitere enda flere lokale klubber inn i prosjektet.

Prosjekt «Johnsen» er imidlertid ikke fullført. 2018 resultatene er delmål på veien til videre sportslig kompetanseheving og utvikling. Raufoss Fotball ønsker nå å etablere seg i norsk toppfotball over tid. Det betyr at vi i 2019 må videreutvikle vårt produkt på en måte som gjør oss mer interessante for flere samarbeidspartnere. Økt kompetanse og utvikling krever enda mer ressurser. Raufoss Fotball jobber hver eneste dag med å videreutvikle alle deler av klubben, samt å skape en kultur med verdier basert på respekt, åpenhet og engasjement. Vi håper flere aktører i næringslivet både i privat- og offentlig sektor ser positivt på vår utviklingsprosess, og vil delta på denne reisen. La oss sammen sette vår region på fotballkartet igjen i 2019.

Raufoss Fotball har totalt cirka 100 sponsorer i 2018. Dette er vi stolte av, og vi er meget takknemlige for våre samarbeidspartneres velvillighet; uten dem kunne vi hverken drevet vår topp- eller breddesatsing. Vi håper imidlertid at våre sponsorer er fornøyd med årets samarbeid og vi inviterer til videre og forhåpentligvis økt samarbeid i 2019.

Vårt mål er å være Vest Opplands ledende fotballklubb. Vår strategi og vårt verdigrunnlag baserer seg på utvikling av både topp- og breddefotball. Alle som ønsker å spille fotball skal ha et tilbud i vår klubb. Samtidig er vi Vestre Totens største frivillige samfunnsaktør. Et engasjement som har utviklet seg veldig i 2018, og vil bli videreført og intensivert i 2019.

Raufoss Fotball ønsker å utvikle klubben og regionen videre gjennom 2019. Vårt mål er å gjøre dette i tett samarbeid med næringsliv og kommune.

Avslutningsvis vil bare igjen takke alle som har støttet oss:  Vestre Toten Kommune, sponsorer, Kruttlauget, alle frivillige, alle trenere, ledere og spillere som trener hardt, og har en fantastisk profil overfor omverdenen. Jeg håper ingen er glemt.  Uten dere hadde vi ikke klart noe av det jeg har nevnt overfor som gode resultater i 2018.

Velkommen til fortsatt samarbeide i 2019!