Pakkeforløp i psykisk helse – en begynnelse

MÅ TA LOKALT ANSVAR: – Vi som kommunepolitikere må ta tak i vårt eget arbeid overfor barn og unge, skriver artikkelforfatteren.

MÅ TA LOKALT ANSVAR: – Vi som kommunepolitikere må ta tak i vårt eget arbeid overfor barn og unge, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI OA den siste tiden har vi lest om utfordringer innen psykisk helse. Om det har handlet om mangelfull oppfølging på Sannerud, om det store antallet studenter som sliter med sin psykiske helse, eller om hvor fragmentert og uoversiktlig hverdagen blir når det er mange fagfolk involvert rundt familier som sliter. Når det er behov for 18 ulike faginstanser rundt en familie kan det fort oppleves veldig krevende å motta hjelpen. Eller når du er forelder til en ungdom som sliter med utfordringer på skolen møter på ansvarsgruppemøter med en 8-10 fagfolk rundt møtebordet. Som alle mener og tenker noe om ditt barn. For å mestre slikt er det en forutsetning å være sterk og trygg i seg selv – og selv den sterkeste kan oppleve usikkerhet når det er helsen til eget barn som er tema

Jeg er helt sikker på at alle gjør så godt de kan, at alle disse fagfolkene har det beste for øyet. Men for de som mottar tjenestene kan det bli overveldende og uoversiktlig. Det er derfor jeg med stor glede registrer at regjeringen og helseminister Bent Høie nå lanserer pakkeforløp også for diagnoser innenfor rus og psykiatri.

Dette er ulike pakkeforløpene:

• Utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne.

• Utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

• Mistanke om psykoselidelser hos barn, unge og voksne.

• Utredning og behandling av tvangslidelse hos barn, unge og voksne.

• Spiseforstyrrelser hos barn og unge.

Når sykdom rammer, enten det er somatisk sykdom eller psykisk sykdom vil ventetid og uvisshet gjøre det tyngre å være syk og pårørende. Gjennom pakkeforløp innføres det tidsfrister for utredning og igangsetting av behandling. Og kanskje det viktigste; det utnevnes koordinator som skal sikre informasjonsflyt og redusere antall mennesker den syke og dens pårørende skal måtte forholde seg til. Det vil i seg selv lette på hverdagen til mange og man kan bruke energi og krefter på å bli frisk.

Så er ikke dette i seg selv nok for å bedre situasjonen innenfor psykisk helse. Vi må jobbe på flere plan. Og vi som kommunepolitikere må ta tak i vårt eget arbeid overfor barn og unge. Forebyggende tiltak gjennom egne aktiviteter, sikre gode rammebetingelser for frivillige lag og foreninger, en inkluderende barnehage og skole som sikrer opplevelse av mestring og tilhørighet er alle saker vi har ansvaret for i kommunestyret.

Jeg vil at vi lærer litt av regjerningen og ser på mulighetene for å innføre liknende pakkeforløp innenfor de kommunale tjenestene også. Mer strukturerte samarbeid og koordinering av tjenestene innenfor skolehelse, barnevern, fastlege, skole, barnevern og ppt i møte med barn som møter utfordringer. Gjør vi dette godt hindrer vi kanskje at køene i spesialisthelsetjenesten øker, at mange dropper ut av videregående opplæring og at studietiden blir preget av ensomhet og psykiske helseproblemer. Dette kan bidra til at flere får nødvendig hjelp tidligere og de alvorlige konsekvensene som langvarig sykdom og selvmord unngås. Jeg sier ikke at dette er enkelt og gjort i en fei – men jeg mener det er på høy tid at blir flinkere til å finne løsninger og snakke om det. Takk Bent Høie for at du gjør akkurat det – gjennomfører.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags